Vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker

Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium: H.C. Ørsted Gymnasiet, EUX, 10. klasse og kurser og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet med fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation.

TECs Grundforståelse

Grundforståelsen er vores bærende kultur - det, som består, når alt andet er i bevægelse. Den bidrager til, at vi kan skabe fælles forventninger til, hvordan vi håndterer udfordringer, så vi kan være på forkant med udviklingen, stå med gode og velovervejede svar på de krav og udfordringer, vi ved vil komme og komme gennem processen med større sammenhængskraft og mere fællesskab.

Se Grundforståelsen

Strategi 2022

På TEC skal vi være med til at styrke den grønne omstilling specifikt og understøtte en bæredygtig udvikling generelt via handlekraftige elever, lærlinge og kursister, som kan være med til at gøre en forskel.

Læs mere

Kvalitet og evaluering

På TEC har vi en ambition om hele tiden at blive endnu bedre. Vi følger derfor op og evaluerer systematisk for at styrke kvaliteten af undervisningen. Hvert år udarbejder vi fx en handlingsplan, der med baggrund i forskellige evalueringer og analyser sætter fokus på, hvilke særlige indsatser skolen vil arbejde med for at øge gennemførslen.

Læs om kvalitet og evaluering på TEC

Teknologisk og erhvervsrettet dannelse

På TEC understøtter vi elevernes teknologiske og erhvervsrettede dannelse med undervisning, der gør eleverne bevidste om værdier, normer, kvalitetskrav og kultur, der knytter sig til de enkelte erhverv og videregående uddannelser. Vi uddanner stolte håndværkere og kompetente studerende.

Pædagogisk-didaktisk strategi

 

Nysgerrige, samarbejdende og dygtige

På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den realiserer vi i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og stærke kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi - målrettet støttet af humaniora og samfundsvidenskab. Vi bidrager til at styrke fremtidens samfund ved at være nysgerrige, samarbejdende, selvstændige og dygtige.

H.C. Ørsted Gymnasiets faglige vision

Direktion

Morten Emborg

Direktør

Jacob Elmeros Jersild

Vicedirektør

Nina Olsen

Vicedirektør

Christina Sørensen

Direktionssekretær / afdelingsleder

Job på TEC

På vores job site kan du se vores aktuelle ledige stillinger. Du kan også møde medarbejdere, der fortæller om at være ansat på TEC, og du kan læse mere om, hvordan du søger job hos os.

Job på TEC

Hvem er TEC?

TEC har skoler på 7 adresser i Storkøbenhavn. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, et stort udvalg af kurser og efteruddannelse og et teknisk gymnasium (HTX) fordelt på tre afdelinger. 

Vi samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser, nationalt og internationalt.

Organisation

TECs bestyrelse

Vedtægter - godkendt af ministeriet 23. februar 2010

Organisation

Evaluering af direktørkontrakt

Resultatmål 2021

 

Fakta

  • Antal årselever (2022): 4.321
  • Antal ansatte (2022): 710

 

Projekter
TIL TOPPEN