Vi har en lang række uddannelsesaktiviteter for ledige. Det drejer sig både om kortere AMU-kurser og længere uddannelsesforløb. Vi gar masser og viden og erfaring, når det gælder om at lave tilbud til ledige.

Sikker post

Har du behov for at kontakte os via sikker post, kan du som jobcenter benytte dig af: sikkerpost-amukursus@tec.dk

Tilbud til ledige

Vi har flere tilbud til ledige, som du som jobcenter kan henvise ledige borgere til. Vi har samlet dem alle nedenfor.

TEC tilbyder 6 ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere i brancher, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.

Se 6 ugers jobrettet uddannelse

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er for personer over 25 år. En erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på de joberfaringer og den uddannelse, borgeren eventuelt allerede har.

Borgere over 30 år, der er ufaglærte eller har en utidsvarende uddannelse, kan tage en ny uddannelse på forhøjede dagpenge.

Læs mere om EUV

Afklaringsforløb til erhvervsuddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Fokus på brobygning til uddannelse og individuelt arbejde med den unges faglige, sociale og personlige kompetencer.

Læs om Way2Go

Afklaring af kompetencer og kvalifikationer for borgere over 25 år, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Mere om Realkompetencevurdering

Spørgsmål til kurser og efteruddannelse?

TIL TOPPEN