Kvalitet i undervisningen

På TEC har vi en ambition om hele tiden at blive endnu bedre. Vi følger derfor op og evaluerer systematisk for at styrke kvaliteten af undervisningen. Hvert år udarbejder vi fx en handlingsplan, der med baggrund i forskellige evalueringer og analyser sætter fokus på, hvilke særlige indsatser skolen vil arbejde med for at øge gennemførslen.

Kvalitetssystem for TECs erhvervsuddannelser

Kvalitetssystem for H.C. Ørsted Gymnasiet og EUX på TEC

Nøgletal

Her finder du nøgletal for erhvervsuddannelserne og H.C. Ørsted Gymnasiet. Dvs. karakterer, fuldførelsesprocent og overgang til videregående uddannelse.

Skolemiljø

På TEC har skolemiljøet høj prioritet. Vi ønsker, at du trives, og at du synes, at skolen er et rart sted at være. Vi tror nemlig på, at det giver dig bedre muligheder for udvikling og læring.

Se mere om skolemiljø

Evalueringer

På TEC bruger vi evalueringer og trivselsundersøgelser som redskab til at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Det gælder både undervisning, vejledning, ledelse, administration og fysisk/psykisk arbejdsmiljø.

Evalueringerne bliver bl.a. brugt til at afdække, hvorvidt vi lever op til eksterne krav som fx Undervisningsministeriets love, regler og kvalitetsmål, samt interne krav i forbindelse med TECs egen Grundforståelse.

Selvevaluering

Hvert år udarbejdes en selvevaluering for vores EUD og HTX område. Disse er bekendtgørelsesbestemt, og skal sikre en systematisk og kritisk opfølgning i forhold til vores kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne. Bekendtgørelsesbestemte mål og krav vurderes samtidig i forhold til TECs strategiske mål.

HTX selvevaluering

HTX opfølgningsplan

EUD selvevaluering, opfølgningsplan og informationsindsamling

Elevtrivsel

Resultater fra seneste elevtrivselsundersøgelser.

Erhvervsuddannelserne
H.C. Ørsted Gymnasiet

Undervisningsmiljøvurdering

Seneste resultater fra undervisningsmiljøvurderingen, der bliver gennemført hver 3. år. 

Erhvervsuddannelserne 2017

H.C. Ørsted Gymnasiet 2018

Virksomhedstilfredshed

Resultater fra seneste virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Virksomhedstilfredshed 2019

AMU deltagertilfredshed

Resultat fra seneste deltagertilfredshedsundersøgelse.

Kursisttilfredshed 2019

Kursisttilfredshed 2018

Medarbejdertilfredshed

Resultat fra seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Medarbejdertilfredshed

TIL TOPPEN