Kvalitet i undervisningen

På TEC har vi en ambition om hele tiden at blive endnu bedre. Vi følger derfor op og evaluerer systematisk for at styrke kvaliteten af undervisningen. Hvert år udarbejder vi fx en handlingsplan, der med baggrund i forskellige evalueringer og analyser sætter fokus på, hvilke særlige indsatser skolen vil arbejde med for at øge gennemførslen.

Kvalitetssystem for TECs erhvervsuddannelser

Kvalitetssystem for H.C. Ørsted Gymnasiet og EUX på TEC

Handleplan for øget gennemførsel 2019

Nøgletal

Her finder du nøgletal for erhvervsuddannelserne og H.C. Ørsted Gymnasiet. Dvs. karakterer, fuldførelsesprocent og overgang til videregående uddannelse.

Skolemiljø

På TEC har skolemiljøet høj prioritet. Vi ønsker, at du trives, og at du synes, at skolen er et rart sted at være. Vi tror nemlig på, at det giver dig bedre muligheder for udvikling og læring.

Se mere om skolemiljø

Evalueringer

På TEC bruger vi evalueringer og trivselsundersøgelser som redskab til at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Det gælder både undervisning, vejledning, ledelse, administration og fysisk/psykisk arbejdsmiljø.

Evalueringerne bliver bl.a. brugt til at afdække, hvorvidt vi lever op til eksterne krav som fx Undervisningsministeriets love, regler og kvalitetsmål, samt interne krav i forbindelse med TECs egen Grundforståelse.

Selvevaluering

Hvert år udarbejder vi en procedure for selvevaluering. Denne skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af vores tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne med henblik på at vurdere resultater i forhold til TECs mål og handlingsplaner for øget gennemførsel.

Selvevaluering

Elevtrivsel

Resultater fra seneste elevtrivselsundersøgelser.

Erhvervsuddannelserne
H.C. Ørsted Gymnasiet

Undervisningsmiljøvurdering

Seneste resultater fra undervisningsmiljøvurderingen, der bliver gennemført hver 3. år. 

Erhvervsuddannelserne
H.C. Ørsted Gymnasiet

Virksomhedstilfredshed

Resultater fra seneste virksomhedstilfredsundersøgelse.

Virksomhedstilfredshed

AMU deltagertilfredshed

Resultat fra seneste deltagertilfredshedsundersøgelse.

Kursisttilfredshed 2018

Kursisttilfredshed 2017

Medarbejdertilfredshed

Resultat fra seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Medarbejdertilfredshed