TEC indgår en række aftaler med andre VEU-udbydere for at sikre et fuldt udbud af voksen- og efteruddannelse. Det betyder dels, at TEC udlåner udbudsgodkendelser til bestemte AMU-kurser til andre skoler, således at de pågældende kurser kan afholdes på andre skoler (udlægning), dels at TEC selv låner udbudsgodkendelser, så vi kan opfylde behov for uddannelse (indlån).

Udbudspolitik for voksen- og efteruddannelse

I andre tilfælde har TEC indgået aftaler med underleverandører om afholdelse af kurser (udlicitering):

TECs udbudspolitik

TECs samarbejdsaftaler

 

Samarbejdsaftaler – Skoleoplæringscentret

TECs Skoleoplæringscenter har også indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdsaftaler i praktikcentret

 

Udbudsgodkendelser – Skoleoplæringscentret

Her kan du se TECs godkendelser til at udbyde skolepraktik i Skoleoplæringscentret.

Udbudsgodkendelser i praktikcentret

 

Udbudsgodkendelser – Fælles Kompetencebeskrivelser

Her finder du en oversigt over de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er), TEC er godkendt til samt de AMU-mål godkendelsen omfatter.

Udbudsgodkendelse – FKB 

TIL TOPPEN