Herunder kan man få mere viden om de konkrete projekters indhold og resultater.

Her finder du nogle materialer, som er udviklet til undervisning i bæredygtighed og grønt iværksætteri på bygningsmaleruddannelsen.

Alle materialer er udviklet i et projekt, som TEC har fået støtte til fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De er frit tilgængeligt for alle.

Materialerne kan ikke nødvendigvis bruges én til én, men bør tilpasses til din skole og jeres ønsker til undervisningens form og indhold.

Vi håber, at materialerne kan gøre jeres arbejde nemmere med at komme i gang. I skal være velkommen til at bruge alt det, I kan.

Oversigt over brug af materialer (PDF)

Idekatalog (PDF)

Materialer:

Modul 1 – grundforløb 2

Modul 2 – 1. hovedforløb

Modul 3 – 2. hovedforløb

Modul 4 – 3. hovedforløb

TIL TOPPEN