Erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser skal være et attraktivt valg af ungdomsuddannelse, hvis vi skal sikre, at danske virksomheder får den fornødne arbejdskraft i fremtiden. Derfor samarbejder vi med grundskoler om at udbyde en række aktiviteter til grundskoler, som klæder elever og lærere på med viden og erfaringer om de erhvervsrettede uddannelser. Aktiviteterne fordeler sig inden for følgende områder:

  • Introduktionskurser og brobygning
  • Uddannelsesorientering
  • Besøgsdage
  • Orienteringsaftner
  • Undervisningsforløb tilrettelagt efter ’fælles mål’
  • Fag fra valgfagskataloget for 7. – 10. klasse
  • Praktik og kompetenceudvikling for lærere i grundskolen

Besøg en erhvervsuddannelse

Vi har besøgsdage året rundt. Vi tilpasser dagen til de besøgende, så de får set det, de gerne vil og svar på lige netop deres spørgsmål.

Hør mere

Har I andre behov?

Vi opretter løbende nye aktiviteter efter behov. For det meste kan alt lade sig gøre. Vi har fx udarbejdet specifikke undervisningskoncepter inden for innovation, undervisning tilrettelagt som projektarbejde og individuelt tilrettelagt kompetenceforløb for lærere.

Besøg gymnasiet

I januar og februar kan grundskoleelever kommer på besøg på gymnasiet. Her får eleven mulighed for at følge en undervisning og opleve, hvordan det er at gå i gymnasiet.

Hør mere

Kontakt os

Troels Rendbæk Jacobsen

Aktiviteter på erhvervsuddannelserne

Mads Glendorf

Rektor på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup & Frederiksberg
TIL TOPPEN