Introduktion

LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.

LUP indeholder desuden tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen: 

  1. Læringsmål for undervisningen. Beskrivelsen kan bestå i henvisning til fagmål, kompetencemål eller læringsmål.  
  2. Indholdet i undervisningen, herunder det planlagte faglige indhold, og hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisrelateret.
  3. Evaluering og bedømmelse, herunder rammer for den løbende evaluering samt bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene. 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Struktur for LUP
På TEC er LUP opdelt en overordnet LUP for hver uddannelse benævnt Web-LUP, samt en detaljeret LUP benævnt ITSL-LUP.

  • Web-LUP beskriver hele uddannelsen i overordnede termer.
  • ITSL-LUP peger direkte ind i maskinrummet på TEC´s læringsplatform, hvor man kan orientere sig i de enkelte konkrete undervisningsforløb.
TIL TOPPEN