Introduktion

Introduktion til Lokal Undervisningsplan (LUP)

LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.

LUP indeholder desuden tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen: 

  1. Læringsmål for undervisningen. Beskrivelsen kan bestå i henvisning til fagmål, kompetencemål eller læringsmål.  
  2. Indholdet i undervisningen, herunder det planlagte faglige indhold, og hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisrelateret.
  3. Evaluering og bedømmelse, herunder rammer for den løbende evaluering samt bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene. 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Struktur for LUP
På TEC er LUP opdelt en overordnet LUP for hver uddannelse benævnt Web-LUP, samt en detaljeret LUP benævnt ITSL-LUP.

  • Web-LUP beskriver hele uddannelsen i overordnede termer.
  • ITSL-LUP peger direkte ind i maskinrummet på TEC´s læringsplatform, hvor man kan orientere sig i de enkelte konkrete undervisningsforløb.

Vælg LUP for specifik uddannelse

Her finder du både overordnede (Web-LUP) og detaljerede (ITSL-LUP) for hver uddannelse på TEC.
Uddannelserne er sorteret alfabetisk, A-Z,  på deres navn.

A (Automatik og proces)

Automatik og proces

Automatik og proces - EUX

B (Bygningsmaler)

C (Chauffør)

D (Data og kommunikation)

Data og kommunikation

Data og kommunikation - EUX

E (Elektriker)

Elektriker

Elektriker - EUX

EUX (Automatik og proces, Data og kommunikation, Elektriker, Mekaniker-Personvogn, Smed, VVS og energi)

Automatik og proces - EUX

Data og kommunikation - EUX

Elektriker - EUX

Mekaniker-Personvogn - EUX

Smed - EUX

VVS og energi - EUX

F (Finmekaniker, Flytekniker)

Grundforløb 1

K (Karrosseritekniker, Køletekniker)

L (Lageruddannelsen, Lufthavnsuddannelsen, Låsesmed)

M (Mekaniker-Cykel, Mekaniker-Lastvogn, Mekaniker-Motorcykel, Mekaniker-Personvogn)

O (Ortopædist)

S (Serviceassistent, Skiltetekniker, Smed)

V (VVS og energi)

VVS og energi

VVS og energi - EUX

TIL TOPPEN