Brobygning til uddannelse

Way2Go er et brobygningsforløb til unge i alderen 18-29 år med henblik på at få de unge hurtigst muligt i erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder.

Brobygningsforløbet bygger på et fast skema med praksisnære besøg på erhvervsuddannelserne, uddannelsespraktik, virksomhedspraktik, samt projektorienteret undervisning relateret til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet.

default-thumbnail

Way2Go

I Way2Go følger vi den unge fra uddannelsesafklaring til uddannelsesvalg og gennemførsel af en erhvervsuddannelse.

Hvad indeholder brobygningsforløbet?

Brobygningsforløbet bygger på et fast skema med praksisnære besøg på erhvervsuddannelserne, uddannelsespraktik, virksomhedspraktik, samt projektorienteret undervisning relateret til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet.

 

På Way2go har vi besøgsdag hver 14. dag, hvor du kan komme og høre om vores tilbud, se vores lokaler og få svar på dine spørgsmål.

Hver onsdag i lige uger kl. 10 har vi besøgsdag, hvor du kan møde og opleve Way2Go.
Adressen er:
TEC
Stæhr Johansens Vej 7, 3. sal
2000 Frederiksberg
Way2Go’s loungeområde

Besøgsdagene henvender sig til alle, som vil vide mere om vores tilbud. Unge ledige, jobcenter-medarbejdere, mentorer, støtte/kontaktpersoner, hjemmevejledere mf. Alle er velkomne.

Hvis den unge skal gå selv, og I ønsker at vide om vedkommende mødte, så skriv en sikker mail til way2go@tec.dk. Vi vil så ved besøgets afslutning skrive til jer om den unge mødte eller ej.


På dagen fortæller vi om, hvordan vi arbejder, man kan opleve stemningen, blive vist rundt og møde både andre unge og medarbejderne. Og man kan få en individuel snak.

For flere oplysninger kontakt enten koordinator Jesper Reimer Jørgensen på mail jrj@tec.dk eller mobil +45 2545 3275 eller uddannelsesleder Pia Pode Milwertz på mail ppm@tec.dk eller mobil +45 2545 3697.

Vejledere og faglærere på Way2Go arbejder med anvendelsesorienteret undervisning, der veksler mellem praksis og teori.

Undervisningen bliver bl.a. gennemført som større og mindre projekter af 1-5 dages varighed og knytter sig direkte til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet med udgangspunkt i:

 • Opkvalificering i dansk og matematik 
 • Undervisning der er rettet mod erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesvalg og uddannelsesinformation
 • Praktiketablering, cv og ansøgning
 • Studie- og præsentationsteknik
 • Privatøkonomi
 • Praktik- og jobmuligheder
 • Lønvilkår, faglig organisering og arbejdsmiljø

Uddannelsesvejledning rettet mod erhvervsuddannelserne indgår som en integreret del af brobygningsforløbet, hvor vi arbejder individuelt med at kvalificere den unges faglige, sociale og personlige kompetencer, så vi sikrer, at den unge bliver understøttet i at udvikle sine kompetencer og i sit uddannelsesvalg. 

Ved opstarten på Way2Go bliver den unge tilknyttet en uddannelsesvejleder, der støtter op i forhold til barrierer og faglig opkvalificering. Uddannelsesvejlederne har især fokus på:

 • Hjælp i forhold til opkvalificering ift. karakterkrav på erhvervsuddannelserne (02 i dansk og matematik)
 • Uddannelsesvejledning rettet mod erhvervsuddannelserne
 • Understøtte den unges faglige niveau og sociale og personlige kompetencer
 • Sparringspartner i forhold til faglige og private spørgsmål, der knytter sig til uddannelsesparathed
 • Etablere uddannelsespraktik og virksomhedspraktik
 • Støtte den unge i at træffe det rette uddannelsesvalg
 • Opbygge relation med den unge og understøtte, at de unge opbygger relationer med hinanden
 • Tæt samarbejde med jobcentret omkring den unges uddannelsesplan og fremdrift

Den unge kommer under afklaringsforløbet til at opleve erhvervsuddannelserne og virksomheder i den brede vifte af brancher, der knytter sig til uddannelserne.

Introduktion til erhvervsuddannelserne

Vi besøger de ni adresser, som de to uddannelsessteder TEC og NEXT fordeler sig på. Under besøgene møder de unge faglærerne, der fortæller om erhvervsuddannelserne, adgangskrav og fag på uddannelserne. De afprøver også håndværket i værkstederne med udgangspunkt i en defineret opgave, som man løser individuelt eller i fællesskab. Uddannelsespraktikken giver de unge hands-on erfaring med de mange forskellige erhvervsuddannelser samtidig med at de oplever miljøet på skolerne.

Introduktion til virksomheder og arbejdsmarked

En del af afklaringsforløbet består af besøg i brancherettede virksomheder, hvor de unge får et indblik i de jobmuligheder, som erhvervsuddannelserne giver. Vi får også besøg af mestre, lærlinge og rollemodeller, som giver en introduktion til den brede vifte af brancher, der knytter til uddannelserne.

Det er jobcentret, der visiterer den unge til brobygningsforløb på Way2Go. Konsulenten fra jobcentret skal angive forløbets formål, hvorvidt den unge er i målgruppe for FVU, og om der er særlige hensyn eller mål, som Way2Go skal fokusere på sammen med den unge.

Kontakt Pia Pode Milwertz ppm@tec.dk for mere info vedr. visitation.

Der er opstart på Way2Go hver mandag.

Way2Go følger op på den unges fremmøde og orienterer, hvis den unge udebliver. Vi sender derudover skriftlige rapporter på progression og målsætning hver 4. uge.

Erfaringen viser, at de unge er skrøbelige i overgangen mellem miljøer. Derfor er vi særligt opmærksomme på at støtte de unge i overgangen fra Way2Go til start på en erhvervsuddannelse.

For at styrke tilknytningen til uddannelsesstedet og de unges netværk i forbindelse med uddannelsesstart, opbygger mentorerne relationer med de unge tidligt i brobygningsforløbet. De understøtter samtidig, at de unge, der begynder på samme uddannelse og/eller uddannelsessted, får opbygget relationer med hinanden.

Vejledning på Way2Go

Ved opstart på Way2Go bliver den unge tilknyttet en uddannelsesvejleder, der støtter op i forhold til faglig opkvalificering og eventuelle barrierer.

Kontakt en vejleder

Kontakt

Pia Pode Milwertz

Uddannelsesleder, Way2Go, vejledning og uddannelsessupport
TIL TOPPEN