Kvaliteten af vores undervisning og de muligheder, vi giver vores elever, sker i høj grad i samarbejde med det omgivende samfund. Vi udvikler vores ydelser i samarbejde med en række aktører, så de passer til deres behov.

 

Virksomhederne

Virksomhederne aftager vores nyuddannede elever og er allerede gennem praktikophold en integreret del af uddannelsesforløbet. Vi lægger et stort arbejde i at rådgive og hjælpe virksomhederne i processen med at finde de rigtige elever/lærlinge.

Med over 300 kurser er TEC også en stor leverandør af kurser og efteruddannelse til virksomhedernes erfarne medarbejdere. Vi udvikler konstant vores udbud i forhold til de behov, der opstår, og skræddersyr gerne kurser til den enkelte virksomhed.

Virksomheder

Jobcentre

På TEC har vi mange forskellige tilbud til ledige. Vi tilbyder vejledning, afklaring, brobygning, kurser og uddannelse – det er bare et spørgsmål om, hvad du som jobcenter anbefaler til den ledige.

Jobcentre

Grundskolen

Vi arbejder sammen med grundskolerne om at sikre, at eleverne i grundskolen er tilstrækkeligt klædt på med viden og erfaringer om de erhvervsrettede uddannelser til at kunne træffe deres uddannelsesvalg.

Grundskolen

Internationale muligheder for elever

TEC samarbejder internationalt om en række projekter med fokus på henholdsvis mobility (udveksling) og udvikling. Udveksling af elever og ansatte handler om at understøtte udvikling af globale kompetencer, imens der i udviklingsprojekterne er fokus på at skabe undervisningsforløb, praksis, kurser for undervisere mv. med en international dimension.

Internationalt samarbejde om undervisningskoncepter

TEC er en del af Danish Consortium for Academic Craftmanship. Konsortiet består af fem skoler og universiteter, der sammen har en vision om at udbrede danske undervisningsmetoder og tilgang til faglighed til andre dele af verdenen.

 • Videncenter for automatik og robotteknologi

  Vi arbejder for at sikre, at vores elever er klar til fremtidens teknologiske arbejdsmarked.
  Læs mere
 • Virksomheder

  Vi samarbejder med virksomheder om at udbyde kurser af høj kvalitet.
  Virksomhed
 • Internationale samarbejder

  TEC har et solidt netværk og mange udenlandske partnere, som muliggør vores internationale aktiviteter
  Internationalisering
TIL TOPPEN