Adgangskrav

For at blive optaget på H.C. Ørsted Gymnasiet skal du:

  • have afsluttet 9. klasse eller have gennemført tilsvarende undervisning
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10. klasseprøve ved afslutningen af undervisningen
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse og have aflagt prøve i faget, hvis det er blevet udtrukket
  • være vurderet uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser af din skole eller UU-vejleder

Hvis du søger om optagelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse og samtidig opfylder ovenstående adgangskrav, har du retskrav på optagelse.

Mere om optagelse

Tilmelding til gymnasiet

Der er optagelse på gymnasiet hvert år i august. Ansøgningsfristen er 1. marts, og tilmeldingen foregår på optagelse.dk.

Sådan tilmelder du dig

Karakterkrav til gymnasiet 2019

Med den nye gymnasiereform bliver der indført karakterkrav med virkning fra 2019. For at blive erklæret uddannelsesparat til HTX skal du:

  1. have mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller 10. klasse og
  2. have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på 5,0 eller mindst 3,0 i de prøvebundne fag

Hvis du ikke opfylder punkt 1, kan du stadig blive optaget på HTX, hvis du har mindst 6,0 i gennemsnit i de prøvebundne fag i folkeskolens afgangsprøve.

Studievejledning

Har du spørgsmål til adgangskrav, ansøgning, optagelse eller andet til gymnasiet, kan du kontakte en vejleder. De sidder klar til at hjælpe dig.

Find en vejleder