Adgangskrav til gymnasiet med start skoleåret 2024/25

Generelle optagelseskrav

For at blive optaget på H.C. Ørsted Gymnasiet skal du:

 • have afsluttet 9. klasse eller have gennemført tilsvarende undervisning
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10. klasse afgangseksamen
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse og have aflagt prøve i faget, hvis det er blevet udtrukket
 • være vurderet uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser.

Karakterkrav

For ar have retskrav på optagelse på H.C. Ørsted Gymnasiet gælder følgende:

 • Er du vurderet uddannelsesparat, skal du opnå enten samme niveau som fastsat i uddannelsesparathedsvurderingen ved afgangseksamen eller mindst 3,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
 • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, skal du opnå mindst 6,0  i gennemsnit af de lovbundne prøver.

Tilmelding til gymnasiet

Der er optagelse på gymnasiet hvert år i august. For ansøgning til skoleåret 2024 / 25 er ansøgningsfristen 1. marts 2023 inden midnat, og tilmeldingen foregår på optagelse.dk.

Sådan tilmelder du dig

Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Du kan komme til optagelsesprøve med efterfølgende samtale, hvis du:

 • kommer fra en prøvefri skole
 • ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • har været syg ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
 • har søgt om optagelse for sent
 • er vurderet uddannelsesparat, men ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen eller har fået karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver. Er dit karaktergennemsnit under uddannelsesparathedsvurderingen og mellem 2,0 og 3,0 i de lovbundne prøver, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale, men du skal ikke gennemgå optagelsesprøven
 • ikke er vurderet uddannelsesparat og har fået et karaktergennemsnit på under 6,0 af de lovbundne prøver.

Skolen vurderer efter optagelsesprøven og samtalen, om du kan blive optaget. Hvis du ikke bliver vurderet parat til at starte på gymnasiet efter optagelsesprøven og den efterfølgende samtale, har du mulighed for at gå til en ny optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Det samme gælder, hvis du med dokumenteret sygdom er forhindret i at komme til prøven og samtalen. Dit retskrav til optagelsesprøve/samtale bortfalder dog, hvis du ikke møder op til optagelsesprøve uden gyldig grund.

Har du spørgsmål?

Lyngby
Akademivej 451, lokale 064
9-14

Marianne H

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7, lokale 512
9-14

Jesper Bennekou

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg
H. C. Ørsted Gymnasiet Ballerup
Telegrafvej 9, 2750 Ballerup

Rasmus Levin Mørkeberg

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup
TIL TOPPEN