Forventede regler for elevfordeling til skoleåret 2023/2024

Tilbagerulning af de nye fordelingsregler

Den nye regering har 4. januar 2023 meddelt, at den ønsker at tilbagerulle de regler om fordeling ud fra et indkomstkriterie i særlige fordelingszoner, som var blevet vedtaget under den tidligere regering. Regeringen vil fremsætte et hastelovforslag med en midlertidig løsning for skoleåret 2023/2024, hvor fordelingen fortsat vil ske ud fra den nye landsdækkende fordelingsmodel administreret af Børne- og Undervisningsmisteriet, men alene ud fra kriteriet transporttid i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser.  

Udskydelse af ansøgningsfrist

Åbningen for ansøgninger til ungdomsuddannelser og 10. klasse i Optagelse.dk til skoleåret 2023/24 er udskudt til den 15. februar 2023 med ansøgningsfrist den 13. marts 2023.

Fordeling af pladser 2023/24

Den landsdækkende fordelingsmodel vil tage udgangspunkt i dine uddannelsesønsker i den rækkefølge, som du har prioriteret dem. Du vil få reserveret en foreløbig plads på din 1. prioritet, hvis det gymnasium, som du har valgt, har flere pladser end ansøgere, eller hvis du er blandt de ansøgere med kortest transporttid, hvis der er flere ansøgere end pladser. Læs mere om de forventede regler her.

Ansøgning til gymnasiet

Hvis du går i 9. eller 10. klasse og gerne vil starte på HTX-uddannelsen på H.C. Ørsted Gymnasiet, skal du tilmelde dig ved at udfylde din uddannelsesplan på optagelse.dk. Du logger på med MitID/NemID, og du skal udfylde dine personlige oplysninger og dine prioriteter.  

Er du under 18 år, skal én af dine forældre underskrive ansøgningen (kan gøres digitalt med MitID). Når din ansøgning er blevet underskrevet, bliver den automatisk sendt til din 1. prioritet.

Ansøgningsfrist - skoleåret 2023/2024
Du skal ansøge via optagelse.dk senest 13. marts 2023 inden midnat.  

Du har mulighed for at ændre i ansøgningen indtil ansøgningsfristen, men hvis ansøgningen er underskrevet af en forælder, skal denne først fjerne sin underskrift, før der kan ændres, og efterfølgende underskrive igen, når ansøgningen er rettet. 

Til optagelse.dk

 

 • Adganskrav

  Få styr på adgangskrav og karakterkrav på gymnasiet
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning af uddannelsen

  Hvordan er gymnasiet opbygget? Hvad sker der på de tre gymnasieår?
  Om opbygning
 • Vejledning

  Har du spørgsmål til tilmelding og optagelse på H.C. Ørsted Gymnasiet?
  Kontakt en vejleder
TIL TOPPEN