default-thumbnail

Her fortæller Shack mere om køleteknikeruddannelsen.

Udtænk miljøvenlige løsninger

Køleteknikeren arbejder med at opsætte, vedligeholde og rådgive omkring køle- og klimaanlæg. Med tiden er der ikke overraskende blevet større og større fokus på klimarigtige og energibesparende løsninger. En stor del af jobbet handler derfor om at udtænke og installere miljøvenlige løsninger, som sænker energiforbruget, mens mennesker, madvarer og meget andet fortsat bliver kølet ned til den rette temperatur.

Efter uddannelsen kan du også vælge at læse videre - du kan bl.a. tage en erhvervsakademiuddannelse som energiteknolog, automationsteknolog eller driftsteknolog.

TEC udbyder grundforløb (GF2) og hovedforløb (HF1) i 2024 med løbende opbygning af hovedforløb

Børne- og Undervisningsministeriet har i december 2023 godkendt TEC som udbyder af både grund- og hovedforløb i uddannelsen til køletekniker.

Samtidig har Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) godkendt TEC som skoleoplæringscenter.

Indtil nu har det kun været muligt at uddanne sig til køletekniker på den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, mens grundforløb 2 (Gf2) har været udbudt på TEC i Gladsaxe siden 2017. Det har betydet, at eleverne fra TEC har skullet tage deres hovedforløb på Den Jydske Håndværkerskole, hvis de har ønsket at blive køleteknikere. Det har af praktiske og logistiske grunde været medvirkende årsag til, at mange elever har fravalgt at tage hovedforløbet på uddannelsen.

Stærkt samarbejde om uddannelsen

Styrkelsen af køleteknikeruddannelsen er et ønske fra Dansk Køl & Varme, Dansk Industri, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne, da det samlede behov ikke kan dækkes alene af Den Jyske Håndværkerskole. Uddannelsens geografiske fordeling på de to skoler giver desuden en bedre balance på landsplan, og parallelt med uddannelsens vækst vil der også være behov for at rekruttere flere dygtige faglærere til uddannelsen for at følge med udviklingen.

Hvad lærer jeg på uddannelsen?

På uddannelsen som køletekniker lærer du bl.a. om køleteknik, frysebehov og energiforbrug. Du har også fag som dansk, matematik og naturfag.

Opbygning og specialer

FAQ køletekniker

Som køletekniker arbejder du med opgaver forbundet med installation og servicering af klima-og køleanlæg. Det kan fx betyde, at du arbejder med store industrielle køleanlæg i virksomheder eller på tankskibe eller køleanlæg i supermarkeder og i industrien eller med air condition i huse.

Køleteknikeruddannelsen er en vekseluddannelse. Det betyder med andre ord, at du i løbet af uddannelsen veksler mellem at være i praktik i en virksomheden og  at være på skole. 

 

Grundforløb (20 uger)

På grundforløbet lærer du om:

 • Køleprocessen og grundlæggende færdigheder i opbygning af enkle køleanlæg.
 • Håndtering af kølemidler i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedsforskrifter.
 • Opbygning af el-tekniske styringer til køleanlæg.

 

Hovedforløb 1 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 1. Det er her du skal arbejde med små køleanlæg, og du får vejledning undervejs, så du i samarbejde med andre lærer at:

 • Udvælge nødvendige og krævede komponenter.
 • Fremstille en styringstavle.
 • Tegne rørdiagrammer og kredsskemaer.
 • Bygge anlægget og sætte det i drift.

 

Hovedforløb 2 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 2, og her skal du arbejde med kommercielle køleanlæg. Du lærer at:

 • Udføre montage af kommercielle køleanlæg med tilhørende styringer.
 • Forbinde, programmere og justere elektroniske styringer.
 • Beskrive og gennemføre en procedure for opstart ved ibrugtagning af nye anlæg og foretage en indregulering af anlægget.
 • Udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation.
 • Rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse.
 • Udføre dokumentation, der omfatter rørdiagrammer og el-diagrammer samt betjeningsvejledning.
 • Udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende love og bekendtgørelser.
Hovedforløb 3 (10 uger)

Efter du har været i praktik i virksomheden, fortsætter du på hovedforløb 3. Her kommer du til at arbejde med mange forskellige typer køleanlæg, og i løbet af denne skoleperiode bliver du i stand til at:

 • Dimensionere køleanlæg.
 • Udvælge passende komponenter til de beregnede anlæg.
 • Arbejde med køleanlæg med flere forskellige typer kølemidler.
 • Arbejde med industrielle køleanlæg med ammoniak som kølemiddel.
 • Kunne deltage konstruktivt i projektorienteret arbejde.
Hovedforløb 4 (5uger) - svendeprøve

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 4 på skolen. Her forberedes du til at kunne aflægge svendeprøve og afslutte uddannelsen, og du kommer til at arbejde med følgende:

 • Køleanlæg på et avanceret niveau - der vælges emner inden for køleteknikken, som giver dig større forståelse for sammenhængen mellem den teoretiske viden og den praktiske kunnen og som fører frem til målet for din uddannelse.
 • Oplæg fra dig eller din gruppe, hvor der præsenteres emner for klassen som helhed.

Du afslutter med en svendeprøve inden for de sidste 3 uger af opholdet. Svendeprøven består af følgende opgaver:

 • Individuel åben teoretisk opgave.
 • Anlægsopgave der praktisk udføres i grupper.
 • En individuel røropgave med tilpasning, bukning og samling.
 • En mundtlig prøve.
 • Fremlæggelse af det samlede svendeprøveprojekt.

På køleteknikeruddannelsen bliver du undervist i fag som fx køleteknik og forskellige typer køleanlæg, samtidig med at du har fag som naturfag, matematik og dansk.

Store krav til virksomheder om grøn omstilling og realisering af klimamål

Energiforbruget i bygninger og industrien sætter ekstremt store krav til den teknologiske udvikling af energioptimering og -effektivitet, så både energiforbruget og miljøbelastningen reduceres:

Virksomheder er forpligtet til at efterleve miljølovgivningen, og der er strenge regler og standarder for at sikre korrekt håndtering og bæredygtige løsninger inden for kølesystemer.

Danske virksomheder har med udbuddet af køleteknikeruddannelsen på Sjælland fået nogle logistiske fordele, fordi man som lærling nu kan uddannes to steder i landet.

Som uddannet køletekniker arbejder man i en branche, der er i vækst - og man kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at rådgive om og løse problemstillinger vedr. klima og grøn omstilling. 

Efter august 2024 er der etableret skoleoplæringscenter på Køleteknikeruddannelsen på TEC.

På køleteknikeruddannelsen har du mulighed for at vælge mellem de to specialer: Køleassistent og køltekniker. De to specialer ligger i forlængelse af hinanden, så du først uddanner dig til køleassistent og så vælger, om du vil fortsætte uddannelsen og blive køletekniker.

 

Overblik over uddannelsens opbygning

Grundforløb (20 uger)

På grundforløbet lærer du om:

 • Køleprocessen og grundlæggende færdigheder i opbygning af enkle køleanlæg.
 • Håndtering af kølemidler i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedsforskrifter.
 • Opbygning af el-tekniske styringer til køleanlæg.

 

Hovedforløb 1 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 1. Det er her du skal arbejde med små køleanlæg, og du får vejledning undervejs, så du i samarbejde med andre lærer at:

 • Udvælge nødvendige og krævede komponenter.
 • Fremstille en styringstavle.
 • Tegne rørdiagrammer og kredsskemaer.
 • Bygge anlægget og sætte det i drift.
Hovedforløb 2 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 2, og her skal du arbejde med kommercielle køleanlæg. Du lærer at:

 • Udføre montage af kommercielle køleanlæg med tilhørende styringer.
 • Forbinde, programmere og justere elektroniske styringer.
 • Beskrive og gennemføre en procedure for opstart ved ibrugtagning af nye anlæg og foretage en indregulering af anlægget.
 • Udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation.
 • Rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse.
 • Udføre dokumentation, der omfatter rørdiagrammer og el-diagrammer samt betjeningsvejledning.
 • Udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende love og bekendtgørelser.
Hovedforløb 3 (10 uger)

Efter du har været i praktik i virksomheden, fortsætter du på hovedforløb 3. Her kommer du til at arbejde med mange forskellige typer køleanlæg, og i løbet af denne skoleperiode bliver du i stand til at:

 • Dimensionere køleanlæg.
 • Udvælge passende komponenter til de beregnede anlæg.
 • Arbejde med køleanlæg med flere forskellige typer kølemidler.
 • Arbejde med industrielle køleanlæg med ammoniak som kølemiddel.
 • Kunne deltage konstruktivt i projektorienteret arbejde.
Hovedforløb 4 (5uger) - svendeprøve

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 4 på skolen. Her forberedes du til at kunne aflægge svendeprøve og afslutte uddannelsen, og du kommer til at arbejde med følgende:

 • Køleanlæg på et avanceret niveau - der vælges emner inden for køleteknikken, som giver dig større forståelse for sammenhængen mellem den teoretiske viden og den praktiske kunnen og som fører frem til målet for din uddannelse.
 • Oplæg fra dig eller din gruppe, hvor der præsenteres emner for klassen som helhed.

Du afslutter med en svendeprøve inden for de sidste 3 uger af opholdet. Svendeprøven består af følgende opgaver:

 • Individuel åben teoretisk opgave.
 • Anlægsopgave der praktisk udføres i grupper.
 • En individuel røropgave med tilpasning, bukning og samling.
 • En mundtlig prøve.
 • Fremlæggelse af det samlede svendeprøveprojekt.

Hos TEC kan du vælge mellem et væld af erhvervsuddannelser, som passer til netop dine interesser og fremtidsdrømme.

Du kan se alle vores erhvervsuddannelser her

 • Ansøgningsfrist og opstart

  Få styr på tilmeldingsfrister og startdatoer på erhvervsuddannelserne.
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af, hvor gammel du er, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Skal du starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2?
  Se mere om opbygning

Find vej

Gladsaxe

Adresse
Tobaksvejen 19
2860 Søborg

Transportmuligheder
Busserne 200S, 250S, 300S og 166 kører næsten til døren.

Find vej

Spørgsmål til uddannelsen?

Gladsaxe og Lyngby
Vvs, skiltetekniker, køletekniker, bygningsmaler, finmekaniker, ortopædist, serviceassistent, smed og EUX

Marianne Apitzsch

Vvs, skiltetekniker, køletekniker, bygningsmaler, finmekaniker, ortopædist, serviceassistent, smed og EUX
TIL TOPPEN