Læs mere om uddannelsen på tec.dk eller besøg uddannelsen i vores virtuelle univers

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Grundforløb 1

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af forløbet er integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

På Grundforløbets første del (GF1) skal du vælge mellem 5 fagretninger og vælge den, som passer bedst til dit interesseområde.  

Du vil igennem en række projekter blive introduceret til de uddannelser, som er i fagretningen. 

Gennem arbejdet med projekterne vil du blive afklaret i forhold til styrker og kompetencer. Denne afklaring vil medvirke til at føre frem til valg af uddannelse efter GF1. 

Der vil være fokus på dig som individ samt hvad du har behov for, for at gennemføre en uddannelse. 

Emnerne i projekterne vil tage udgangspunkt i fagretningens tema.


Eksempler på projekter, som på TEC udbydes under 5 følgende fagretninger:  

 • Digital solutions & Robotics: 

Eksempel:  innovationsprojekt, hvor der laves prototyper af makerspace . 

 • Programming & Electronics:  

Eksempel: højttalerprojekt, Her bygges en transportabel højttaler med egen strømforsyning. 

 • Building & Construction:  

Eksempel: byggeprojekt, her bygges og konstrueres mindre bygninger med forskellige installationer.  

 • Transport & Mechanics:  

Eksempel: gokartprojekt, her konstrueres og bygges mindre køretøjer med og uden motor 

 • Industrial design & Visual communication: 

Eksempel:  møbeldesign, her designes og bygges møbler i stålrør og tyndplade. 


Uddybning af alle projekter findes i vores læringsplatform Itslearning.
 

Obligatoriske fag på GF1:  

Erhvervsfag 1  

 • Erhvervsintroduktion 

Erhvervsfag 2

 • Arbejdspladskultur 
 • Praktikpladssøgning 
 • Samfund og sundhed 

Erhvervsfag 3 

 • Arbejdsplanlægning og samarbejde 
 • Faglig dokumentation 
 • Faglig kommunikation 
 • Innovation (Niveau 1 og 2) 
 • Metodelære 

Dansk  

 • Løftes minimum et niveau  


Derudover udbydes valgfag. Hvilke valgfag der udbydes, vil fremgå af beskrivelsen af undervisningsforløbene for hver matrikel i vores læringsplatform itslearning.
 

Nedenstående emner uddybes ligeledes for hver matrikel i undervisningsforløbene på itslearning.  

  

Undervisningsdifferentiering er et redskab, som bruges til at skabe en faglig og social progression hos dig. Differentieringen er individuel og tager udgangspunkt i dit potentiale. Målet med undervisningen er ens for alle, men opnåelsen af målene kan differentieres fra elev til elev. 

Projekter er et redskab til at differentiere for dig og for din gruppe. Du kan læse nærmere om de enkelte projekter på vores læringsplatform itslearning. 

Der arbejdes i projekter, hvor du skal tænke i helheder og ikke i individuelle fag eller uddannelser. Undervisningen skal være meningsfuld for dig, og derfor tænkes flere mål ind i undervisningen, så det skaber en helhed for dig. Ved den tværfaglige undervisning opnår du kompetencer på tværs af forskellige fag.  

Du bliver introduceret til TEC´s fagretninger inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport. Her skal den praktiske og den faglige undervisning skabe en sammenhæng, så du opnår erhvervsfaglige kompetencer. Dette sker med udgangspunkt i et fagretningstema. Eksempelvis er der indlagt 2 x 1 uges virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i forløbet. 

Du får løbende feedback på det faglige, det personlige og det sociale. Her vil du blive vurderet på, om du er i progression, og hvor langt du er fra at være i mål. Feedback og evaluering foregår mundtligt og skriftligt. 

I denne proces spiller din kontaktlærer en væsentlig rolle.  

Undervisningen vil blive tilrettelagt således, at der er et mål for din undervisning. Produkt og proces for undervisningen kan variere i krav og kan være individuelt fra elev til elev. Kompetencemålet skal være synligt for dig ved undervisningens start.  

Det vil være en proces, du indgår i, som eksempelvis helhedsorienteret- og/eller projektstyret undervisning. 

På GF1 bliver alle erhvervsfagene bedømt løbende, der, hvor de indgår i projekterne. 

Alle erhvervsfag bedømmes med bestået / ikke bestået. 


Dansk og eventuelle grundfag, der vælges som valgfag, afsluttes med en standpunktskarakter, og her anvendes 7-trins-skalaen. Hvis der undervises i mere end et grundfag, udtrækkes et fag til eksamen, og de øvrige grundfag afsluttes med en standpunktskarakter. Som afslutning på GF1, arbejder du med et projekt rettet mod den uddannelse, du ønsker at forsætte med på GF2. Her får du mulighed for at samle op på eventuelle ikke afsluttede erhvervsfag.
 


Ved afslutningen af GF1 udstedes et grundforløbsbevis.  
 

TIL TOPPEN