Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Lufthavnsuddannelsen

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Gennem uddannelsen vil du fagligt opleve en progression, der spænder fra begynder niveau til avanceret niveau. Vi sikrer dermed, at alle lærlinge har mulighed for at følge med samt opnår den ønskede progressive udvikling. Undervisningen skifter mellem teori og praksis, så læringen får mulighed for at rodfæste sig. Undervisningen tager dermed udgangspunkt i Kolbs læringscirkel, hvor også refleksion er en essentiel del af læringsprocessen.  

Gennem uddannelsen vil du bl.a. blive undervist i lufthavnssikkerhed og logistik, innovation og forandringsprocesser, sundhed/ergonomi og arbejdsmiljø, samfundsfag. Derudover vil du på dit valgte speciale gå i dybden med mere specialiserede emner. Du kan i vores læringsplatform itslearning læse nærmere om de enkelte undervisningsforløb - se links nederst ved den detaljerede LUP. 

På grundforløbet differentieres der ud fra rød, gul og grøn-konceptet, hvor fokus ligger på opgaveløsningen. 


På hovedforløbet differentierer vi med fokus på din faglige dannelse. Differentieringen vil derfor være mere formativ og mere tage form af individuelle samtaler. 
 

Til trods for at fagene på uddannelsen er opdelt, er uddannelsen alligevel stilladseret således, at du oplever en progression, hvor de enkelte fag bygger oven på hinanden.  

Hvor uddannelsens første del tager udgangspunkt i den generelle lufthavnsoperatør, tager uddannelsens anden del udgangspunkt i det valgte speciale.  

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på grundforløb 2 og hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis. 

På hoved- og grundforløbet vil differentieringen være rettet mod den faglige dannelse og tage form af samtale. Denne samtale vil også indeholde feedbackens tre elementer (Feedup – feedback og feed forward), således at du er klædt på til det videre forløb af uddannelsen. Fremfor en decideret bedømmelse, vil feedbacken mere tage form af ligeværdig dialog. 

Målet for undervisningen er, at du opnår en generel forståelse for - samt en kompetence til - at kunne operere i en afgrænset del af lufthavnen. Mål for de enkelte fag er beskrevet på fagsiderne i vores læringsplatform itslearning. 

På grundforløbet afsluttes du med en grundforløbsprøve. Derudover vil der undervejs i forløbet være fag, der bedømmes efter bestået/ikke bestået.  

På hovedforløbet afsluttes du med en svendeprøve. Der vil også her være fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået.  

Undervejs i uddannelsesforløbet vil du afslutte fag med standpunktskarakterer. 

Udgangspunktet for karakteren vil være din evne til at kunne løse opgaver korrekt på det rigtige taksonomiske niveau (Grundlæggende/Rutineret/Avanceret).  

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Hovedforløb Kørekort Kat. B Masterfag

Hovedforløb - Sidemandsoplæring Masterfag

Hovedforløb - Human Factor Masterfag

Hovedforløb - Assessor Masterfag

Hovedforløb - Kundeservice, Konflikthåndtering og Kommunikation Masterfag

Hovedforløb Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

Hovedforløb Logistik og Samarbejde Masterfag

Hovedforløb Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt Masterfag

Hovedforløb Engelsk Lufthavnsoperatør Masterfag

Hovedforløb Ergonomi og Sundhed Masterfag

Hovedforløb LEAN Masterfag

Hovedforløb Grundlæggende Kvalifikation

Hovedforløb Innovationscamp Masterfag

Hovedforløb Informationsteknologi Masterfag

Hovedforløb Kørekort Kat. C Masterfag

Hovedforløb Opbevaring og forsendelse af farligt gods Masterfag

Hovedforløb ADR Rep. Grundkursus + Kl. 1 + Tank Masterfag

Hovedforløb ADR Grund- og Spec. kursus tank + Kl. 1 Masterfag

Hovedforløb ADR Specialiseringskursus Klasse 7 Masterfag

Hovedforløb Svendeprøve Masterfag

Hovedforløb Svendeprøve Brand & Redning Masterfag

 

Specialer

Specialerne varetages alle af lufthavnen (du kan se specialerne her: specialer). Faget Lufthavnssikkerhed og Logistik varetages ligeledes af lufthavnen.

TEC tilbyder udvalgte specialefag, som den enkelte elev kan tilvælge - se nedenfor:

 

Valgfrie Specialefag

TEC udbyder valgfrie specialefag på tværs af transportuddannelserne og tilbyder dermed et skræddersyet forløb for den enkelte elev. Valgfagene vælges i dialog med skole og virksomhed. Fag for Lufthavn, som TEC udbyder, ses ovenfor. Herudover kan vælges blandt fagmuligheder fra de to andre Transportuddannelser Lager og Chauffør, som du finder her: 

Lager

Chauffør

 

For Meritelever:

Lufthavn Specialefag Merit Lufthavn

Lufthavn Merit Masterfag

 

TIL TOPPEN