Kursus starter den 05.06.2024
VÆLG DATO
Pladser:
7 ledige
Slutdato:
07/06/2024
AMU-nr:
14740154804vareg23
Varighed:
3 dage
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
624,00 DDK
For ledige*:
3.366,10 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for Førstehjælp for erhvervschauffører.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Mål

Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:- Færdselsregler, herunder standsning og parkering- Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler- Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyperDeltageren kan på baggrund af denne viden:- Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne- Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø- Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ¿førstehjælp for erhvervschauffører¿
Fag til kurset

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Skolefagkode
48850
Varighed
3 dage
Timer pr. dag
7,4

FAQ Varebilschauffører

Kurset grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør er et 3 dags grundkursus for alle der ønske at arbejde som varebilschauffør. På kurset bliver du bl.a. undervist i forsvarlig transport af forskellige typer gods i varebil, førstehjælp, færdselsregler og hviletider. Når du har bestået kurset kan du få udstedt et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB).

Alle der ønsker at arbejde som varebilschauffør vil have glæde af kurset grundlæggende kvalifikation for varebil. Bestået kursus giver ret til udstedelse af et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB), som pr 2019 er lovpligtigt ved kørsel med stykgods i varebil.

Hvis du allerede har mere end 2 års erfaring som varebilschauffør skal du ikke på grundkursus, men i stedet over på vores 2-dages efteruddannelseskursus for varebilschauffører.

Fra 2019 har der været lovkrav om, at varebilschauffører skal have et VUB, når de kører med stykgods på mere end 11 kg eller vogntog på over 2.000 kg. Beviset gælder i 5 år, hvorefter det skal opdateres med et 2-dages efteruddannelseskursus. Hvis du allerede har et chaufføruddannelsesbevis (CUB) kan du klare dig med dette og behøver derfor ikke supplere med et VUB.

TIL TOPPEN