Hvert år vælger mere end 12.000 personer at tage kurser og efteruddannelse på TEC. Vi arbejder for, at alle vores kursister flytter sig fagligt mest muligt. Vores kurser bygger på faglighed, kvalitet og kundeorientering, og vi udnytter vores bredde til at opfylde vores kunders behov.

Godt at vide om kurser på TEC

Vi har samlet, alt hvad der er værd at vide om kurser på TEC. Få styr på hvem der kan tage AMU-kurser, hvad kurserne koster og betaling af kurser.
  

Vi udbyder mere end 300 AMU-kurser i København. AMU står for Arbejdsmarkedsuddannelse dvs. kurser og efteruddannelse faglærte og ufaglærte. Kurserne er både til dig, der er i job, selvstændig eller ledig.

Prisen for at komme på kursus afhænger af kurset og af, om du er ledig eller i arbejde. Du finder de aktuelle priser under hvert enkelt kursus.

Pris for kurser til ledige

Er du ledig, skal din A-kasse eller jobcenter godkende, at du tager kurset. For ledige er kursusprisen den fulde pris. Du finder prisen under Pris for ledige på hvert enkelt kursus.

Pris faglærte/ufaglærte i job

Er du faglært eller ufaglært og i job, skal du betale prisen med tilskud. Du finder pris med tilskud under Deltagerpris på hvert enkelt kursus.

Pris for andre

Har du en videregående uddannelse, eller falder du på anden måde uden for AMU-målgruppen, skal du betale den fulde pris for kurset. Du finder den fulde pris under Deltagere uden for AMU-målgruppe på hvert enkelt kursus.

Hvis du er i tvivl om, hvilke kursuspriser der gælder dig, er du meget velkommen til at kontakte kursusadministrationen på 3817 700.

Skolen sender faktura for betaling og indkaldelsesbrev senest 10 dage før kursusstart. Deltagerbetaling skal være indbetalt inden kursusstart og refunderes ikke ved for sen framelding/udeblivelse.

Når du tager dit kursus eller efteruddannelse på TEC, bliver du undervist i de nyeste teknologier. Vi har moderne, veludstyrede værksteder, teorilokaler og udstyr, der ligner det, du er vant til at bruge.

Vi har specifikke voksenmiljøer til vores kursister. Her kan du netværke og snakke sammen med de andre kursister over en kop kaffe, når du er på kursus.

Vi har kantiner på alle vores kursussteder, hvor du kan købe kaffe, frugt og frokost. Kantinen tilbyder også forskellige forplejningspakker. Ønskes en forplejningspakke så send gerne en mail til mail@dinnerdeluxe.dk  (oplys her CVR eller EAN nummer)

Kost og logi

Kan du dokumentere, at du har mere end 120 km tur/retur mellem bopæl og kursussted, har du mulighed for at få tilskud. Vær opmærksom på, at det er overnatningen, der udløser retten til tilskud. Der kan ikke udløses tilskud, hvis medarbejderen ikke ønsker indkvartering. Det udløser heller ikke tilskud at bo i egen campingvogn eller lignende.

Er du ledig, skal du søge hos dit Jobcenter. Hvis du har en videregående uddannelse, kan du kun få tilskud til kost og logi, hvis du ikke har anvendt denne mulighed inden for de sidste fem år.

Der kan maximalt udbetales 550,00 kr. pr/dag.

Du søger tilskud via vores digitale blanketsystem. Se evt. vejledning til at logge ind og til at udfylde ansøgningsskemaet

Søg tilskud

 

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en dispensation, som din medarbejder/din virksomhed kan få for tabt arbejdsfortjeneste, når medarbejderen deltager i erhvervsrettede kurser og uddannelser.

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse udbetalt, hvis den udbetaler løn til medarbejderen under kurset. Det kræver, at virksomheden har aftalt med medarbejderen, at han eller hun får sin sædvanlige løn udbetalt under kurset.

Hvis medarbejderen foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan virksomheden ikke modsætte sig det, hvis medarbejderen ikke modtager løn.

VEU-godtgørelsen udgør ca. 893,00 kr. pr. dag. Om medarbejderen/virksomheden kan få udbetalt den fulde VEU-godtgørelse afhænger blandt andet af størrelsen på medarbejderens sædvanlige løn.

Medarbejderen kan få VEU-godtgørelse, hvis hans/hendes uddannelsesniveau svarer til en erhvervsuddannelse eller lavere. Man søger VEU-godtgørelse digitalt på efteruddannelse.dk

Gå til voksenuddannelse.dk

 

Befordringstilskud

Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud. 

Daglig transport

Har du mere end 24 km tur/retur til kursusstedet, kan du få hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport udover de 24 km dog højst 576 km pr/dag.

Ifm. indkvartering

Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, er det muligt at få befordringstilskud til:

  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)


Befordringstilskuddet bliver beregnet ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Der kan maximalt udbetales tilskud til 400 km pr. rejse.

Bemærk, at du ikke kan få tilskud, hvis undervisningen foregår på din arbejdsplads. Du kan søge om godtgørelse fra første kursusdag via efteruddannelse.dk med din personlige/firmaets Nem-ID eller digitale signatur. Du skal senest søge 4 uger efter sidste kursusdag.

Gå til voksenuddannelse.dk

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i efteruddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om uddannelsesfonde. Find din kompetencefond, se hvordan du søger midler, og find links til ansøgningsblanketter.

Kompetencefond

I tilfælde af at TEC aflyser et helt hold  på første kursusdag, er virksomheden berettiget til VEU-godtgørelse for første kursusdag. Herudover kan TEC ikke give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, lokaludgift etc.

Ved sent afbud og udeblivelse opkræver skolen et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af kursets længde og frameldingstidspunkt.

Afbud senere end en uge før kursusstart medfører et gebyr på:

1.500,- kr. for kurser op til en uges varighed.
2.500,- kr. for kurser over en uges varighed.

Udeblivelse på første kursusdag medfører et gebyr på:

2.500,- kr. for kurser op til en uges varighed.
3.500,- kr. for kurser over en uges varighed.

Disse vilkår gælder ved tilmelding af deltagere fra arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldegebyr. Dette gælder hvis:

  • arbejdsgiveren kan dokumenterer, at udeblivelse eller afmelding skyldes lovligt forfald, f.eks. sygdom.
  • arbejdsgiveren erstatter en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden.
  • kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.

Find det rette kursus

Vores konsulenter er specialiserede i at finde og sammensætte kurser og efteruddannelse, så de passer til dig og din virksomhed.

Kontakt en konsulent

Dine undervisere

Vores kursusundervisere kombinerer høj faglighed med voksenpædagogisk viden og erfaring. Det giver undervisning af høj kvalitet og stor tilfredshed hos vores kursister.

Skræddersyede kurser

Har din virksomhed behov for at tilpasse kurserne, har vi rigtig gode muligheder for fleksibilitet. Vi skræddersyr jeres kurser, så de fx kan afholdes ude i virksomheden eller blive sammensat i kursuspakker.

Kursusmuligheder

Spørgsmål til kurser og efteruddannelse?

TIL TOPPEN