Kursus starter den 24.04.2024
VÆLG DATO
Pladser:
21 ledige
Slutdato:
25/04/2024
AMU-nr:
14740154804varee17
Varighed:
2 dage
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
416,00 DDK
For ledige*:
2.327,40 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Deltageren har fået opdateret sin viden om: Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde,principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper, færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport og et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici. Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Mål

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Deltageren har fået opdateret sin viden om:- Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper- Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risiciDeltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.
Fag til kurset

Efteruddannelse for varebilschauffører

Skolefagkode
48851
Varighed
2 dage
Timer pr. dag
7,4

FAQ efteruddannelse som varebilschauffør

Kurset efteruddannelse for varebilschauffører skal sikre, at alle chauffører er opdateret med den grundlæggende kvalifikationsuddannelse fra 1. juli 2019. Alle deltagere, der har gennemført kurset, får derfor et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Kurset indeholder ingen prøve.

Kurset efteruddannelse for varebilschauffører koster 252 DKK pr deltager. For ledige eller deltagere uden for AMU-målgruppe er prisen dog 2.078,30 DKK.

Ud over kursusprisen opkræver Færdelsesstyrelsen et gebyr på 550 DKK for udstedelse af VUB bevis til alle deltagere.

Et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) gælder som udgangspunkt i 5 år. Herefter skal du på et nyt 2-dags efteruddannelseskursus for at beholde dit bevis.

Du skal bruge dit varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) til altid at have med dig under kørsel. Hvis du skulle blive stoppet af politiet, vil du blive bedt om at fremvise dit VUB. Kan du ikke på politiets anmodning fremvise et bevis, kan du få en bøde.

På kurset efteruddannelse for varebilschauffører vil du blandt andet blive undervist i lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, regler for køre-og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer.

Spørgsmål til kurser og efteruddannelse?

TIL TOPPEN