Kursus starter den 14.05.2024
VÆLG DATO
Pladser:
5 ledige
Slutdato:
28/05/2024
AMU-nr:
14740154804krO3020
Varighed:
10 dage
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
2.080,00 DDK
For ledige*:
10.062,00 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Krancertifikatuddannelse.

Målgruppe

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Mål

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Deltageren opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støtteben- mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget- anvendelse og beregning af ballast- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrektEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt
Fag til kurset

Mobile kraner >30 tonsmeter

Skolefagkode
48646
Varighed
10 dage
Timer pr. dag
8,22

FAQ kurset mobile kraner over 30 tonsmeter

Kurset mobile kraner over 30 tonsmeter er en krancertifikatuddannelse til de store lastbilmonterede mobil kraner, som kan løfte over 30 tm. Det betyder, at du har krancertifikat, når du har gennemført det 10 dage lange kursus.

Der er nogle adgangskrav til kurset; alle deltagere skal være fyldt 18 år og enten have et gyldigt kørekort eller en helbredserklæring, som viser, man er helbredsmæssigt egnet til at få et kørekort. Derudover skal du som deltager kunne dokumentere, at du har gennemført og bestået et kranbasiskursus og kurset om mobile kraner 8-30 tm eller det samlede kursus mobile kraner 8-30 tm med integreret kranbasis.

Du skal have et krancertifikat over 30 tm, når den kran, du skal føre, har en tilladt belastning på mere en 30 tm. Det betyder, at dit krancertifikat ikke afhænger af vægten af den byrde, du skal løfte, men af kranens kapacitet.

Kurset varer 10 fulde undervisningsdage og afsluttes med en certifikatprøve.

Læs mere om dette kursus

TIL TOPPEN