Kursus starter den 22.04.2024
VÆLG DATO
Pladser:
6 ledige
Slutdato:
03/05/2024
AMU-nr:
14740154804krU3017
Varighed:
10 dage
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
2.080,00 DDK
For ledige*:
10.062,00 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Målgruppe

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Mål

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt
Fag til kurset

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Skolefagkode
48644
Varighed
10 dage
Timer pr. dag
7,4

FAQ kurset mobile kraner 8-30 tm med integreret kranbasis

Gennemført kursus giver dig et krancertifikat til at føre mobile kraner med en løfteevne på mellem 8 og 30 tonsmeter. Kurset består desuden af kranbasis, som betyder, at du efter 10 dages kursus opfylder arbejdstilsynets kvalifikationskrav som kranfører.

For at deltage på kurset skal du være fyldt 18 år og et gyldigt kørekort til kategori B.

Prisen for et krancertifikat er 1.260 kr. pr deltager, hvis du er i job og hører under AMU-målgruppen. For ledige og deltagere uden for AMU-målgruppen er prisen 8.956 kr.

TEC kan desuden tilbyde kranføreruddannelsen mobile kraner over 30 tonsmeter, som efter gennemførsel af det 10 dage lange kursus certificerer dig til kranfører til lastbilmonterede kraner. Dette kursus er et overbygningskursus dvs. at du først skal gennemføre kurset mobile kraner 8-30 tm med integreret kranbasis.

Læs mere og se datoer for kursusstart

TIL TOPPEN