Kursus starter den 25.04.2024
VÆLG DATO
Pladser:
20 ledige
Slutdato:
25/04/2024
AMU-nr:
14740154804sikud17
Varighed:
1 dag
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
208,00 DDK
For ledige*:
900,75 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursuscenter

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Målgruppe

Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsen regler herom.
Fag til kurset

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Skolefagkode
45259
Varighed
1 dag
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN