Kursus starter den 31.08.2021
VÆLG DATO
Pladser:
2 ledige
Slutdato:
01/09/2021
AMU-nr:
147401 54801recg108
Varighed:
2,30 dage
Tid:
07:45-16:00
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
289,80 DDK
For ledige*:
2.375,80 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kristina Gjesing Laursen

38177000 amukursus@tec.dk

Indhold

Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Målgruppe

Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Fag til kurset

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Skolefagkode
47707
Varighed
2,30 dage
Timer pr. dag
8,5
TIL TOPPEN