Kursus starter den 10.06.2024
VÆLG DATO
Pladser:
2 ledige
Slutdato:
14/06/2024
AMU-nr:
14740154804adrt24
Varighed:
4,70 dage
Tid:
07:45-16:00
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
977,60 DDK
For ledige*:
5.131,89 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Grunduddannelse + specialiseringsuddannelse - Tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Mål

Uddannelsen er obligatorisk for chauffører, som skal foretage vejtransport af farligt gods i emballager og i tanke. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national som international vejtransport af farligt gods. Uddannelsen gennemføres og afsluttes med en eksamen, i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Deltagere, som gennemfører uddannelsen og består eksamen, kan få udstedt ADR-bevis fra Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.Uddannelsen giver følgende ADR-kompetence:- Stykgods og Tank/Tankcontainer,Eksamen:I forbindelse med grunduddannelsen og specialiseringsuddannelsen Tank, afholdes der en afsluttende eksamen i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.Ved eksaminationen skal deltageren vise, at vedkommende er i besiddelse af den nødvendige viden, indsigt og praktiske færdighed, der er nødvendig som professionel fører af køretøjer, der transporterer farligt gods i overensstemmelse med målbeskrivelsen.Ved eksaminationen anvendes de eksamensopgaver, der er foreskrevet og udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, ligesom afholdelse og bedømmelse sker efter Beredskabsstyrelsens gældende bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.ADR-bevis:ADR-bevis kan efter gennemført uddannelse og bestået eksamen udstedes af Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.
Fag til kurset

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Skolefagkode
47701
Varighed
4,70 dage
Timer pr. dag
7,4

FAQ Kursus i transport af farligt gods i emballager og tank

Kurset ADR grund- og specialiseringskursus (tank) klæder dig på til arbejdet med transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere nationalt eller internationalt i henhold til ADR-konventionen.

ADR grundkursus afsluttes med en eksamen, som ved beståelse giver chaufføren et ADR-bevis og dermed også tilladelse til at transportere farligt gods. TEC tilbyder en lang række ADR kurser om transport af farligt gods

Du bør tage et ADR grund- og specialiseringskursus, hvis du er godschauffør og ønsker at få et ADR-bevis. Gennem kurset kan du opkvalificere dig og udvide dine muligheder inden for det gods, du som chauffør må transportere. Som deltager skal du som minimum have traktorkørekort.

Se opstartsdatoer for vores ADR grund- og specialiseringskursus

TIL TOPPEN