Kursus starter den 10.06.2024
VÆLG DATO
Pladser:
7 ledige
Slutdato:
14/06/2024
AMU-nr:
14740154804adr24
Varighed:
5,40 dage
Tid:
07:45-16:00
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
1.123,20 DDK
For ledige*:
5.858,98 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kursus Administrationen

38177407 amukursus@tec.dk

Indhold

Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Målgruppe

Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Fag til kurset

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Skolefagkode
47696
Varighed
5,40 dage
Timer pr. dag
7,4

FAQ Kursus i transport af farligt gods i tanke og klasse 1

DU bør tage kurset grund- og specialiseringskursus i ADR, transport af farligt gods tank og klasse 1, hvis du er godschauffør og skal transportere farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere. For at deltage i kurset bør du som minimum have traktorkørekort. Klasse 1 er ”krudt og kugler”.

Kurset er først gennemført når man som deltager har gennemført og bestået den afsluttende eksamen. Når eksamen er bestået, betragtes kurset om gennemført og chaufføren får et ADR-bevis, som kvalificerer til transport af farligt gods, inkl. Klasse 1 og tanke.

Det findes 11 forskellige ADR_kurser ved TEC, du kan vælge imellem. Kurserne har en varighed på mellem 1 og 6 dage alt efter hvilken type farlig gods du skal lære om. Det enkelte ADR kursus vil typisk bestå af en grundig uddannelse af de fareklasser kurset omfatter, og den eller de emballagegrupper der hører til.

Se oversigten med ADR-kurser

TIL TOPPEN