Type: Virksomhedsforlagt – Kurset tilpasses den aktuelle kontrakt/aftalegrundlag

Målgruppe: Kurset henvender sig til direktører, ledere, sælgere og indkøbere, der ønsker indblik og orientering om standardens enkelte elementer med fokus på kvalitetsmåling via en kvalitetskontrol

Antal deltagere: Op til 16 deltagere

Varighed: 3 timer

Kursuspris: 8.500 kr. ved op til 16 deltagere (hvis flere en 16 deltagere, skriv til insta800@tec.dk for pris)

Beskrivelse og udbytte 

Deltageren:

 • Får viden om termer og definitioner i INSTA 800.
 • Opnår forståelse for de aktuelle krav til aftalen og rengøringsindsats i forhold til det aftalte kvalitetsniveau.
 • Kan forstå og foretage en kvalitetskontrol og bearbejde resultatet som et ledelsesværktøj til udarbejdelsen af en efterfølgende opfølgnings- og handlingsplan.

TILMELD DIG HER

Type: Virksomhedsforlagt – Kurset tilpasses den aktuelle kontrakt/ aftalegrundlag

Målgruppe: Kurset henvender sig til assistenter, tilsynsførende og ledere, som er ansvarlige for opnåelse af den daglige rengøringskvalitet. Det er ikke en forudsætning, at deltageren har erfaring inden for INSTA 800 

Antal deltager: Op til 16 deltagere (hvis 17-32 deltagere vil der være to undervisere på)

Varighed: 5 timer

Kursuspris: 10.500 kr. ved op til 16 deltagere, 17.500 kr. ved op til 32 deltagere

Bevis: Der gives kursusbevis til alle deltagere

Beskrivelse og udbytte 

Deltageren:

 • Får viden om termer og definitioner i INSTA 800.
 • Får forståelse for at vurdere egen rengøringskvalitet og kan deltage i en kvalitetskontrol samt anvende resultatet i det daglige arbejde.

TILMELD DIG HER

Type: Kurset afholdes med deltagelse fra forskellige virksomheder

Målgruppe: Kurset henvender sig til bl.a. ledere, tilsynsførende, controllere og konsulenter som er ansvarlige for opnåelse af den daglige rengøringskvalitet

Varighed: 15 timer undervisning (2 dage) + 4 timer eksamen

Kursuspris: 6.750 kr. per deltager

Certifikat via SINTEF pris: 3.350 NOK kr.

Beskrivelse og udbytte 

Deltageren:

 • Opnår et indgående kendskab til DS/INSTA 800.
 • Får viden om standardens opbygning, herunder termer og definitioner, kvalitetsniveauer, kvalitetsprofiler m.m.
 • Vil få indsigt i de fremgangsmåder, som anvendes ved udførelse af visuel kontrol.
 • Får indsigt i de statistiske forudsætninger for en stikprøve med udvælgelse af inspektionsenheder samt simpel eller stratificeret udvælgelse.
 • Får kendskab til afrapportering af kvalitetskontrol med efterfølgende handlingsplan samt anneks A, B – certificering.
 • Modtager orientering om instrumentelle målemetoder, herunder bl.a. støvmåling.


Bestået eksamen giver adgang til personcertificering via SINTEF.

 

TILMELD DIG HER

Type: Kurset afholdes med deltagelse fra forskellige virksomheder

Målgruppe: Kurset henvender sig til deltagere der har gennemført og bestået eksamen i DS/INSTA 800 vidensniveau 3 som f.eks. planlæggere, indkøbschefer og andre, der er ansvarlige for udbud af rengøringsydelser

Varighed: 7,5 timer undervisning (1 dag) + 5 timer eksamen

Kursuspris: 4.670 kr. per deltager

Certifikat via SINTEF pris: 3.300 NOK kr. (hvis deltageren har afsluttet vidensniveau 3 og bestået eksamen samt betalt årsgebyr til SINTEF, betales halv pris for certifikatet til vidensniveau 4)

Beskrivelse og udbytte

Deltageren:

 • Opnår en dybdegående viden om hvordan INSTA 800 anvendes i forbindelse med udbud.
 • Bliver i stand til at udarbejde indkøbsdokumenter og tilbud.
 • Vil kunne foretage kvalitetskontroller både visuelle og med instrumenter.


Bestået eksamen giver adgang til personcertificering via SINTEF.


TILMELD DIG HER

Type: Kurset afholdes med deltagelse fra forskellige virksomheder

Målgruppe: Kurset henvender sig til deltagere, der ønsker at blive opdateret i forhold til viden og indblik i den aktuelle DS/INSTA 800 standard

Varighed: 4 timer undervisning samt 1,5 time eksamen

Kursuspris: 2.550 kr. per deltager

Beskrivelse og udbytte

Deltageren bliver i stand til at arbejde med og efter DS/INSTA 800 standarden samt får indsigt i de fremgangsmåder, som anvendes ved udførelse af visuel kontrol.

 

TILMELD DIG HER
TIL TOPPEN