Få bevis på dine kompetencer

Kompetencevuderingen tager fra 1 til 5 dage. Den er gratis for dig, der er i arbejde, og du kan søge VEU-godtgørelse.

Medarbejder

Som medarbejder/ledig kan du med en individuel kompetencevurdering (IKV) få:

  • AMU-kursusbevis, hvis dine kompetencer stemmer overens med AMU-kursets indhold
  • lagt en plan for din fortsatte uddannelse, som bygger videre på det, du kan

Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du med en individuel kompetenevurdering (IKV) til dine medarbejdere:

  • Blive bevidst om dine medarbejderes kompetencer
  • Planlægge relevante efteruddannelsesforløb

Fra faglært til ufaglært

Hvis du eller din medarbejder udover komperencevurderingen også skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært, kan du kontakte os for at høre jeres muligheder.

Kontakt os

Sådan kommer du i gang

  1. Du eller din virksomhed skal tilmelde dig på efteruddannelse.dk. Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter
  2. Du bliver indkaldt til Individuel Kompetencevurdering (IKV) på TEC eller evt. på din virksomhed
  3. Du bliver kompetencevurderet i forhold til relevante AMU-kurser. Du skal svare på en række faglige spørgsmål, og måske skal du løse en række praktiske opgaver i et værksted. Kompetencevurderingen bliver altid udført af en relevant fagperson på TEC
  4. Efter kompetencevurderingen får du en tilbagemelding på hvilke kompetencer, der kan anerkendes. Du får evt. udstedt AMU-beviser, og du får vejledning i, hvordan du kan komme videre. Kompetencevurderingen kan også munde ud i en konkret uddannelsesplan

Spørgsmål til kurser og efteruddannelse?

8-14

Kontakt kursusadministrationen

Telefontid kl. 8-14