Hvad er jobrettet uddannelse?

6 ugers jobrettet uddannelse er uddannelse til faglærte og udfaglærte ledige. Formålet med jobrettet uddannelse er at øge dine muligheder for at komme i arbejde. På TEC har vi et stort udvalg af jobrettet uddannelse inden for brancher, der mangler arbejdskraft, så du har rigtig gode muligheder for at få arbejde, når du er færdig med de 6 uger.

Hvem kan få en uddannelse?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • er ledig og faglært
  • er ledig og ufaglært
  • er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed.

Over 25 år

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.

Under 25 år

Er du under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

 

Tilmelding til jobrettet uddannelse

Inden du tilmelder dig, skal du altid henvende dig til din jobcenter eller din a-kasse. Sådan tilmelder du dig:

  1. Få en samtale i jobcentret, som kan vejlede dig. Samtalen er en forudsætning for, at din a-kasse kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse
  2. Find dit kurset eller uddannelsesforløb og aftal det nærmere forløb med TECs kursusadministration
  3. TECs Kursusadministration sender dig en udfyldt og underskrevet blanket AR237 og reserverer plads/pladser på dit uddannelsesforløb i 14 dage
  4. Du skal herefter underskrive blanketten og aflevere den til din A-kasse
  5. A-kassen skal godkende kurset eller kurserne, inden du starter

Du kan løbende tilmelde dig kurser inden for en af brancherne. Kurserne må dog max. have varighed på i alt 6 uger. Hvis kurset/kurserne, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret eventuelt tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne i dit jobcenter.

Har du brug for mere info?

Du er altid velkommen til at kontakte kursusadministrationen. De kan hjælpe dig med spørgsmål til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kontakt os