Kursus starter den 20.06.2022
VÆLG DATO
Pladser:
8 ledige
Slutdato:
24/06/2022
AMU-nr:
147401248324957626
Varighed:
5 dage
Tid:
07:00-14:24
Adresse:
TEC Ballerup AMU, Telegrafvej 9, 2750 Ballerup
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49575 Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer og personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved opstillings- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer. Det betyder, at deltageren kan:- justere, fejlrette og udskifte elektriske- og mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer - anvende relevant måleudstyr, samt anvende den til anlægget hørende dokumentation.- fejlsøge og -rette på motorer herunder demontere/montere, afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring samt optimere denne i henhold til foreliggende krav.- foretage indkøring og idriftsættelse af en rulletrappe, rullefortov og specialelevator under overholdelse af gældende sikkerheds regler.- foretage et samlet eftersyn af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.- vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af rulletrappen, rullefortovet eller specialelevatoren.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- justering, fejlretning og udskiftning af elektriske, mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer- de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer- gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og idriftsættelse af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.
Fag til kurset

Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator

Skolefagkode
49576
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN