Kursus starter den 13.06.2022
VÆLG DATO
Pladser:
9 ledige
Slutdato:
17/06/2022
AMU-nr:
147401248324957525
Varighed:
5 dage
Tid:
07:00-14:24
Adresse:
TEC Ballerup AMU, Telegrafvej 9, 2750 Ballerup
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på tovbårne elevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49574 Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved opstillings- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på tovbårne elevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af tovbårne elevatorer. Det betyder, at deltageren kan:- justere, fejlrette og udskifte elektriske- og mekaniske komponenter på en tovbåren elevator- anvende relevant måleudstyr, samt anvende den til anlægget hørende dokumentation.- fejlsøge og -rette på motorer herunder demontere/montere, afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring samt optimere denne i henhold til foreliggende krav.- foretage indkøring og idriftsættelse af en tovbåren elevator under overholdelse af gældende sikkerheds regler.- foretage et samlet eftersyn af tovbårne elevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.- vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af elevatoren.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- justering, fejlretning og udskiftning af elektriske, mekaniske komponenter på et tovbårent elevatoranlæg.- de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på tovbårne elevatorer- om reguleringsteknik herunder de mest almindelige regulatortyper og reguleringskredsløb og kendskab til PID-regulatorens grundlæggende parametre.- gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og idriftsættelse af elevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.
Fag til kurset

Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer

Skolefagkode
49575
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN