Kursus starter den 15.08.2022
VÆLG DATO
Pladser:
Ingen, kontakt os
Slutdato:
19/08/2022
AMU-nr:
147401248324957333
Varighed:
5 dage
Tid:
07:00-14:24
Adresse:
TEC Ballerup AMU, Telegrafvej 9, 2750 Ballerup
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

Du lærer at udføre montage- service- og vedligeholdelses og moderniseringsopgaver i elevatorskakte, -stole og drivmaskinrum og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder for opsætning af elevatorer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49572 elevatorteknik 1-1 intro, begreber og sikkerhed eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved opstillings- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på elevatorer, rulletrapper og rullefortove og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af forskellige typer af elevatorer, rulletrapper og rullefortove. Det betyder, at deltageren kan:- udskifte, justere og fejlrette på elektriske og mekaniske komponenter i elevatorskakt, -stol eller -maskinrum.- udføre vedligehold, fejlsøgning og fejlretning og på skaktens komponenter samt opmåle en skakt og anvende opmålingerne til udskiftning af komponenter.- fejlrette og indjustere dragerparti ud fra en konstruktionstegning og drivmaskineri ud fra en arrangementstegning samt udskifte og justere dørlåse og hastighedsbegrænser.- udføre opsætning og grundlæggende fejlsøgning på elevatoralarmer m.v.- medvirke til opstillingskontrol og periodisk besigtigelse af elevatoranlæg.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på elevatorskakt, -stol og maskinrum.- sikkerhed i forbindelse med arbejde i højde, arbejde under hængende byrder og klemningsfarer. - hvordan man anmelder anlægsverifikation til relevante myndigheder.
Fag til kurset

Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum

Skolefagkode
49573
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN