Godt at vide

Vi har samlet, det du har brug for at vide, når du er elev på H.C. Ørsted Gymnasiet.

Der er adgang til skolens bygninger mandag-fredag kl. 7-17 og på andre tidspunkter efter særlig aftale.

Vi bruger udelukkende digital post / e-boks. Det er dit ansvar at tjekke din digitale post, som kan indeholde vigtige oplysninger, der kræver, at du reagerer.

Vigtige datoer skoleår 2022 / 2023

8. august 2022: Opstart 1. G.

9. august 2022: Opstart 2. og 3. G 

21. - 25. november 2022 (uge 47): 1. G introture med 2 overnatninger

27. februar - 3. marts 2023 (uge 9): 2. G Studieture med 4 overnatninger

 

Feriekalender

17. - 21. oktober 2022 (uge 42): Efterårsferie

22. december 2022 - 3. januar 2023: Juleferie

13. februar - 17. februar 2022 (uge 7): Vinterferie

3. - 10. april 2023 (uge 14): Påskeferie

5. maj 2023: St. Bededag

18. - 19. maj 2023: Kristi Himmelfart 

29. maj 2023: Pinse

26. juni 2023 - 4. august 2023: Sommerferie

Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception/elevadministration. De ting der ikke bliver afhentet, bliver afleveret på politiets hittegodskontor.

Som elev på H.C. Ørsted Gymnasiet får du adgang til Office 365. Herfra kan du installere Office-pakken på 5 computere/tablets/telefoner. Du får også adgang til 5TB lagringsplads og webudgaven af Office. For at komme i gang, skal du logge ind med din TEC-mail (Uni-login@elev.tec.dk).

Gå til Office 365

Husk at foretage adresseændring på Folkeregistret senest 5 dage efter, du er flyttet. Så får vi automatisk besked.

Når du går på H.C. Ørsted Gymnasiet, kommer du i 1.g. - i november måned, når studieretningsklasserne er oprettet - på en introtur i Danmark. Introturen er med to overnatninger, og der vil være en egenbetaling for turen på ca. 700 kr. 

I 2.g. kommer du på en studietur til en destination i Europa. Turen gennemføres i skoleåret 2022-23 i uge 9, og der er en egenbetaling på ca. 4000 kr.

Vi forventer, at du deltager i disse ture, da de indgår som del af den obligatoriske undervisning. Har du særlige begrundelser for ikke at deltage, skal du deltage i anden undervisning i den periode, hvor din klasse er på tur. 

Bærbar pc

For at få fuldt udbytte af undervisningen på H.C. Ørsted Gymnasiet er det en forudsætning, at du har en bærbar computer. Vi forventer derfor, at du ved skoleårets start råder over en bærbar computer. Vi anbefaler en PC med Windows styresystem – særlig på vores IT-studieretninger.

Læringsplatforme

På H.C. Ørsted Gymnasiet bruger vi systemet Lectio. På Lectio finder du vigtige informationer om dagligdagen på skolen, som fx skemaændringer og arrangementer. De fleste elever tjekker Lectio hver morgen for at holde sig orienteret om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Hver klasse har deres eget forum på Lectio, hvor specifikke informationer til klassen er placeret. Hver elev kan følge deres eget skema på Lectio, kommunikere med lærere og klasse og holde øje med lektier og skriftlige opgaver. Derudover har hvert fag sit eget forum til lektier, opgaver og opgaveløsninger, faglige beskrivelser, hjælp til teori, webhenvisninger og lignende. Det er også her du har din portefølje liggende, dvs. det er der du placerer opgaveafleveringer, som senere indgår i en eksamenssammenhæng.

I tilfælde af nødundervisning eller virtuel undervisning har vi flere forskellige platforme til rådighed og anvender bl.a. Microsoft TEAMS, Zoom og Discord.

Gå til Lectio Ballerup

Gå til Lectio Frederiksberg

Gå til Lectio Lyngby

Der er kantiner på alle vores tre gymnasier. I kantinen kan du fx få dagens ret til rimelige penge, sandwich, slik og drikkevarer. Husk at rydde op efter dig, så hjælper du kantinen med at holde priserne nede, fordi de kan holder udgifter til rengøringen nede.

Har du brug for hjælp til lektier og skriftlige opgaver, er der lektiecafé fire dage om ugen. I Ballerup er der også virtuelle lektiecaféer, hvor vi har universitetsstuderende, der står til rådighed online hver dag mellem kl. 19-21. Detaljer om tider, bemanding og lokaler for lektiecaféer fremgår af opslag på afdelingerne.

Hvis du går på H.C. Ørsted Gymnasiet vil dit navn og hold kunne ses på lectio.dk. Har du et særligt behov for anonymitet, kan du kontakte elevadministrationen.

Der er kopimaskiner og printere på skolen.

Vejledning kopi/print

Når du starter på gymnasiet, får du et studiekort. Studiekortet viser, at du er elev på H.C. Ørsted Gymnasiet. Du skal altid medbringe dit studiekort.

Vi gør en stor indsats for, at du bliver taget godt imod og kommer godt igennem gymnasiet. Du kan henvende dig til vejledningen med så godt som alle typer af spørgsmål: indmeldelse, spørgsmål til studieretninger og valgfag, skoleskift, videreuddannelse mv. Du kan også bruge vejledningen, hvis du har personlige problemer af faglig, studiemæssig eller privat karakter.

Find din vejleder

På H.C. Ørsted Gymnasiet kan du få støtte, hvis du fx er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Støttemuligheder

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Det gør du via www.su.dk

Søg om SU

Når du starter på gymnasiet, kan du søge om Ungdomskort. Så kan du køre frit med kollektiv trafik mellem dit hjem og skolen og inden for dit takstområde.

Søg Ungdomskort

Er du i tvivl om, hvad du vil efter gymnasiet, eller hvad du skal vælge for at kunne få dit drømmejob? Vi står klar til at hjælpe dig med at vælge videregående uddannelse.

 

Kontakt din vejleder:

H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg

Jesper Mørck

Book en tid her

 

H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

Jesper Mørck

Book en tid her

 

H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup

Louise Junge

Book en tid her

Du har medbestemmelse

Du har flere muligheder for at få indflydelse på din uddannelse og være med til at skabe en endnu bedre skole.

Elevdemokrati

Har du spørgsmål?

Lyngby
Akademivej 451, lokale 064
9-14

Marianne Noe Hjarsø

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
Lyngby
Akademivej 451, lokale 064
9-14

Tor Bugge

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7, lokale 512
9-14

Jesper Bennekou

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg

Simon Engberg Hansen

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup
TIL TOPPEN