Godt at vide

Vi har samlet, det du har brug for at vide, når du er elev på H.C. Ørsted Gymnasiet.

Adgang til skolens bygninger

Der er adgang til skolens bygninger mandag-fredag kl. 7-17 og på andre tidspunkter efter særlig aftale.

Digital post

Vi bruger udelukkende digital post / e-boks. Det er dit ansvar at tjekke din digitale post, som kan indeholde vigtige oplysninger, der kræver, at du reagerer.

Glemte ting

Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception/elevadministration. De ting der ikke bliver afhentet, bliver afleveret på politiets hittegodskontor.

Gratis adgang til Office 356 og Office-pakken

Som elev på H.C. Ørsted Gymnasiet får du adgang til Office 365. Herfra kan du installere Office-pakken på 5 computere/tablets/telefoner. Du får også adgang til 5TB lagringsplads og webudgaven af Office. For at komme i gang, skal du logge ind med din TEC-mail (Uni-login@elev.tec.dk).

Gå til Office 365

Hvis du skal flytte

Husk at foretage adresseændring på Folkeregistret senest 5 dage efter, du er flyttet. Så får vi automatisk besked.

Introture og studieture

Når du går på H.C. Ørsted Gymnasiet, kommer du på introtur i august i 1.g. Der er en egenbetaling på ca. 500 kr.

I 2.g kommer du på studietur i september. Der er en egenbetaling på ca. 4000 kr.

Vi forventer, at du deltager i disse ture, da de indgår som del af den obligatoriske undervisning. Har du særlige begrundelser for ikke at deltage, skal du deltage i anden undervisning i den periode, hvor din klasse er på tur. Jf. § 46, stk. 3-6, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

It

Bærbar pc

For at få fuldt udbytte af undervisningen på H.C. Ørsted Gymnasiet er det en forudsætning, at du har en bærbar computer. Vi forventer derfor, at du ved skoleårets start råder over en bærbar computer med internetadgang og optisk-drev (intern/ekstern DVD-drev). Vi anbefaler en PC med Windows styresystem og stor skærm.

Læringsplatforme

På H.C. Ørsted Gymnasiet bruger vi systemet Lectio. På Lectio finder du vigtige informationer om dagligdagen på skolen, som fx skemaændringer og arrangementer. De fleste elever tjekker Lectio hver morgen for at holde sig orienteret om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Hver klasse har deres eget forum på Lectio, hvor specifikke informationer til klassen er placeret. Derudover har hvert fag sit eget forum til lektier, opgaver og opgaveløsninger, faglige beskrivelser, hjælp til teori, webhenvisninger og lignende. Det er også her du har din portefølje liggende, dvs. det er der du placerer opgaveafleveringer, som senere indgår i en eksamenssammenhæng.

Gå til Lectio Ballerup

Gå til Lectio Frederiksberg

Gå til Lectio Lyngby

Kantine

Der er kantiner på alle vores tre gymnasier. I kantinen kan du fx få dagens ret til rimelige penge, sandwich, slik og drikkevarer. Husk at rydde op efter dig, så hjælper du kantinen med at holde priserne nede, fordi de kan holder udgifter til rengøringen nede.

Lektiecaféer – virtuelle og lokale

Har du brug for hjælp til lektier og skriftlige opgaver, er der lektiecafé fire dage om ugen. I Ballerup er der også virtuelle lektiecaféer, hvor vi har universitetsstuderende, der står til rådighed online hver dag mellem kl. 19-21. Detaljer om tider, bemanding og lokaler for lektiecaféer fremgår af opslag på afdelingerne.

Personlige data

Hvis du går på H.C. Ørsted Gymnasiet vil dit navn og hold kunne ses på lectio.dk. Har du et særligt behov for anonymitet, kan du kontakte elevadministrationen.

Print/kopi

Der er kopimaskiner og printere på skolen.

Vejledning kopi/print

Studiekort

Når du starter på gymnasiet, får du et studiekort. Studiekortet viser, at du er elev på H.C. Ørsted Gymnasiet. Du skal altid medbringe dit studiekort.

Studievejledning

Vi gør en stor indsats for, at du bliver taget godt imod og kommer godt igennem gymnasiet. Du kan henvende dig til vejledningen med så godt som alle typer af spørgsmål: indmeldelse, spørgsmål til studieretninger og valgfag, skoleskift, videreuddannelse mv. Du kan også bruge vejledningen, hvis du har personlige problemer af faglig, studiemæssig eller privat karakter.

Find din vejleder

Støtte til elever med særlige behov

På H.C. Ørsted Gymnasiet kan du få støtte, hvis du fx er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Støttemuligheder

SU

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Det gør du via www.su.dk

Søg om SU

Ungdomskort – transport

Når du starter på gymnasiet, kan du søge om Ungdomskort. Så kan du køre frit med kollektiv trafik mellem dit hjem og skolen og inden for dit takstområde.

Søg Ungdomskort

Vejledning til videregående uddannelser

Er du i tvivl om, hvad du vil efter gymnasiet, eller hvad du skal vælge for at kunne få dit drømmejob? Vi står klar til at hjælpe dig med at vælge videregående uddannelse.

 

Kontakt din vejleder:

H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg

Jesper Mørck

Book en tid her

 

H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

Jesper Mørck

Book en tid her

 

H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup

Louise Junge

Book en tid her

Du har medbestemmelse

Du har flere muligheder for at få indflydelse på din uddannelse og være med til at skabe en endnu bedre skole.

Elevdemokrati

Har du spørgsmål?

Lyngby
Akademivej 451, lokale 064
9-14

Marianne Noe Hjarsø

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
Lyngby
Akademivej 451, lokale 064
9-14

Tor Bugge

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7, lokale 512
9-14

Jesper Bennekou

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg

Simon Engberg Hansen

Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup
TIL TOPPEN