Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Smed

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Bæredygtighed gennemføres som et integreret element i uddannelsens teoretiske og praktiske smedetekniske emner. 


Grundforløb 2.  

I undervisningen på grundforløbet arbejder du med smedetekniske emner, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.  

Endvidere gennemføres følgende grundfag:  

 • Dansk niveau E 
 • Engelsk niveau E 
 • Matematik på niveau E   
 • Fysik på niveau F.  

Grundforløbet omfatter også følgende fire certifikatfag:  

 • Førstehjælp 
 • Brandbekæmpelse 
 • Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring  
 • Varmt arbejde. 


Hovedforløb 1-3 

Undervisningen på hovedforløb 1-3 er planlagt omkring følgende moduler 


Det selvvalgte projekt   

Du skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave.


Obligatorisk værkstedsopgave   

I dette modul arbejder du med en obligatorisk opgave ud fra et udleveret tegningssæt. CNC-styrede maskiner indgår i opgaveløsningen. 


Materialeforståelse og svejsning   

Du arbejder med forskellige materialer samt kan udvælge egnede materialer til de givne fremstillingsopgaver. Du kan udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige svejsemetoder.  


Geometri, tegningsforståelse og dokumentation   

Du arbejder med tegningsforståelse, geometri, CAD konstruktioner og pladeudfoldning. Du lærer at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og at fremstille tegningsdokumentation til CNC bearbejdning.

I undervisningen på grundforløb og hovedforløb tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Samtlige smedefaglige projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for høj grad af differentiering. Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning.  

På hovedforløb 1 – 3 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer.  

Alle hovedforløbsmodulerne og grundforløb 2 er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i smedeteknik 1-4 og de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder. Både den obligatoriske opgave og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus som eksempelvis bæredygtighed, innovation, tegning, arbejdsmiljø og smedefaglige metoder. 

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på grundforløb 2 og hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis. 

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.  

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: 

 • Hvad er målene? (feed-up) 
 • Hvor står du i forhold til målene? (feed-back) 
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? (feed-forward) 

På hovedforløb 1 – 4 gennemføres der en evaluering af undervisningen. Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres. 

Målene med evalueringen er: 

 • At øge din trivsel 
 • At skabe dialog mellem du og din faglærer om indhold og form på undervisningen  
 • At sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring 

Grundforløb 2 

Mål for undervisningen i smedetekniske emner er med fokus på de forskellige discipliner såsom svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.  


Smedeuddannelsens Hovedforløb 1 – ”Alle tiders smed”  

Hovedforløb 1 er det første skoleophold i hovedforløbet og har fokus på de grundlæggende kompetencer, som er fælles for alle specialerne i smedeuddannelsen samt bygningsstål/EN1090. Endvidere er der fokus på innovation under det selvvalgte projekt.  


Smedeuddannelsens Hovedforløb 2 – ”Den teknologiske smed” 
 

Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på pladebearbejdning og CNC teknologi herunder automatiseret svejsning samt innovation og CNC-produktion under det selvvalgte projekt. På hovedforløb 2 arbejder de rustfri smede med opgaverne i rustfrit stål.  


Smedeuddannelsens Hovedforløb 3 – ”Smeden som specialist”  

Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på kompetencerne som specialist inden for uddannelsens forskellige specialer samt innovation under det selvvalgte projekt.  


Smedeuddannelsens Hovedforløb 4 – ”Smeden til svendeprøve” 

Hovedforløb 4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og har fokus på kompetencerne i uddannelsens forskellige specialer.  

Svendeprøven består af et selvvalgt projekt, som løses individuelt. Projekt omfatter både en skriftlig del (teknisk dokumentation) og en praktisk del. Endvidere indgår der en obligatorisk fremstillingsopgave, som ligeledes løses individuelt. Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side. 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.  

På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.  

På hovedforløbene bliver du bedømt i fagene Smedeteknik 1 – 4. Du afslutter dit hovedforløb med det selvvalgte projekt, der er bedømmelsesgrundlaget for den afsluttende karakter. 


Trin 1 smed, bearbejdning:
 

For de elever, der ønsker at afslutte som smed bearbejdning, afholder skolen en eksamen, der består af et praktisk orienteret projekt.  


Svendeprøven:
 

Svendeprøven består af en lodtrækningsopgave, du udfører på værkstedet samt et selvvalgt projekt, hvor du selv laver arbejdstegninger og udfører dit projekt på værkstedet. Svendeprøven har en varighed på 5 uger. I den afsluttende uge bliver dine opgaveløsninger bedømt af 2 skuemestre samt din lærer, du har haft på svendeprøven.  


Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.  
 

TIL TOPPEN