Opbygning af uddannelsen

På EUX elektrikeruddannelsen veksler du mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Uddannelsen er opbygget af et grundforløb, fire hovedforløb og tilhørende praktik.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver du klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.

Hovedforløb

På 1. hovedforløb lærer du de basale el-opgaver, som er fundamentet i en elektrikers arbejde. På 2. og 3. hovedforløb specialiserer du dig i det, der interesserer dig. Din specialisering bliver tonet alt efter hvilke moduler, du vælger på 2. og 3. hovedforløb.

Moduler på EUX Elektriker

5 år.

På 2. og 3. hovedforløb gennemgår en bred faglig pakke med 4 moduler. Her arbejder du bl.a. med mindre installationer i private boliger, intelligente bygninger, der automatisk tilpasser sig brugerne, kommunikationsteknik (datanetværk og serverrum) og styring- og reguleringsteknik.

Lokal undervisningsplan (LUP)
LUP på TEC

 

Gymnasiale fag på EUX

På EUX får du både studentereksamen og erhvervsuddannelse. Du får: dansk A, teknikfag A, engelsk B, matematik B, fysik B, it C, og samfundsfag C. Du skal afslutningsvis lave et større tværfagligt projekt, som skal udformes som en skriftlig rapport og et dertilhørende mundtligt forsvar.

Er du Danmarks bedste elektriker?

Vi uddanner ikke kun flest elektrikere, vi har også stolt tradition for at uddanne Danmarks bedste elektrikere. Elektrikere fra TEC har de sidste mange år ligget helt i top til DM i Skills.

Danmarks bedste

Fag på EUX-uddannelsen

På EUX elektrikeruddannelsen bliver du bl.a. undervist i el-teknik, måleteknik, el-installation og netværksteknik. Desuden har du fag som dansk, engelsk, matematik og teknikfag på gymnasieniveau.

 • Tilmelding

  Få styr på ansøgningsfrister og tilmelding til EUX-uddannelserne
  Om tilmelding
 • Adgangskrav

  Adgangskravene afhænger af din alder, og hvornår du afsluttede folkeskolen.
  Læs om adgangskrav
 • Opbygning

  Hvordan er EUX opbygget med grundforløb, hovedforløb og praktik?
  Se mere om opbygning

Har du spørgsmål til EUX?

Ballerup
Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX

Maja Bjarnesen

Elektriker, data, automatik, 10. klasse og EUX
TIL TOPPEN