Uddannelseschef til Byggeri og Teknik

TEC er en fremtrædende og veldrevet erhvervsskole på 6 forskellige adresser i København. Skolen har netop vedtaget en større organisationsændring, der skal styrke udviklingen af tidssvarende erhvervsuddannelser med elevens læring i fokus. Derfor samler vi de nuværende EUD-uddannelser i tre logisk sammenhængende områder med en tværgående aktivitet for hvert område.

Vi søger en ny og samlende uddannelseschef til Byggeri og Teknik, der rummer uddannelserne elek­triker, vvs, energitekniker, køletekniker, maler og skiltetekniker, og som herudover skal løfte den samlede koordinering af EUX.

Som uddannelseschef har du den daglige ledelse af uddannelsesområdet, herunder ledelse af områdets didaktiske og pædagogiske aktiviteter, drifts­ledelse og økonomistyring. Lige nu skal du dog ikke mindst drive organisationsforandringen ved at ska­be synlighed om sammenhængene på Byggeri og Teknik, understøtte samarbejdet i det nye lederteam og ledelsen af en ny sammensat medarbejderstab. En fortsat styrkelse af elev- og medarbejdertrivsel er afgørende for at opnå succes som ny chef.

Som ny chef bliver du mødt af rigtig dygtige og engagerede medarbejdere og kolleger, som med god grund er stolte af at arbejde på TEC. TEC er en arbejdsplads med både personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Brænder du for at skabe attraktive uddannelser inden for installationsområdet? Vil du stå i spidsen for udviklingen af EUX-uddannelsen på TEC? Og kan du drive organisationsforandringer, så det skaber sammenhænge og samarbejde? Så skal du søge stillingen på TEC.

Person og jobprofil

Forventningerne til TEC’s nye uddannelseschef er nærmere beskrevet i job- og per­son­pro­filen, som du finder på www.genitor.dk og www.tec.dk, hvor du også kan læse meget mere om skolen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Direktør for TEC, Morten Emborg, tlf. 2545 3474, EUD-direktør Tove Svejstrup Christensen, tlf. 2545 3809 eller part­ner i Genitor, Trine Schandorff, tlf. 3141 0255

Ansøgningsfristen udløber den 12. april 2021.

TEC opfordrer alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder, til at søge stillingen.

 TEC er en fremtrædende, veldrevet og ambitiøs ehvervsskole, der udvikler os i takt med samfundsudviklingen og ungdomskulturen. Vi er en moderne skole, der ud­dan­ner fagligt stolte og dygtige mennesker, og har en høj faglig og pædagogisk stan­dard. Vi har 5 forskellige fagretninger til erhvervsuddannelser med over 20 hoved­for­løb, ét htx-gymnasie (H.C. Ørsted Gymnasiet) og en mangfoldighed af kursusaktiviteter fordelt på 6 for­skel­lige adresser i København.

Ledige stillinger

Stilling Ansøgningsfrist Startdato Arbejdssted Stillingskategori
Undervisere til H.C. Ørsted Gymnasiet 04/05/2021 01/08/2021 Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Underviser HTX
Elektrikere til undervisning på grund- og hovedforløb på TEC 17/05/2021 Stæhr Johansens Vej 5, 2000 Frederiksberg Faglærer
Elektriker-instruktører til Praktikcenter 19/05/2021 Telegrafvej 9, 2750 Ballerup Elektriker-instruktør
VVS’er til undervisning på hovedforløb på TEC 28/05/2021 01/08/2021 Tobaksvejen 19, 2860 Søborg, Gladsaxe Faglærer

Personaleforening

Vi har en aktiv personaleforening, hvor du kan deltage i spændende arrangementer sammen med dine kollegaer. Fx teaterture, julebanko, juletræsfest, fisketure, portvins-, rom- og whiskeysmagning, tur i cirkus og ugentlig badminton og bowling.

Ansat på TEC

På TEC får du en arbejdsplads med et levende og innovativt arbejdsmiljø. Som ansat bliver du en del af en afdeling, hvor du får mulighed for at samarbejde med dygtige kollegaer, der arbejder for at TEC skal blive virksomhedernes og de unges førstevalg.

Du drøfter løbende din kompetenceudvikling med din leder og i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Vi prioriterer vores medarbejderes trivsel og udvikling, fordi det er forudsætningen for, at vi kan få vores elever, lærlinge og kursister til at flytte sig fagligt mest muligt, tro på sig selv og lykkes i livet.

Medarbejdertilfredshed

Glade, tilfredse, motiverede og engagerede medarbejdere er mere effektive og ansvarsbevidste – og dermed med til at skabe en god skole. På TEC har vi fokus på både elevernes og medarbejdernes trivsel, og vi gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) hvert andet år for at afdække, hvordan vores medarbejdere har det.

Medarbejdertilfredshed

Kompetenceudvikling

For at sikre at vi har kompetente medarbejdere, som kan gå i front og uddanne fagligt stolte og dygtige mennesker med teknologisk og erhvervsrettet dannelse, prioriterer vi kompetenceudvikling højt. TECs Grundforståelse og strategiske retning er centrale elementer for udvikling af såvel medarbejdere som ledere.

Arbejdsmiljø

Arbejdet med arbejdsmiljø på TEC bygger på følgende værdier:

  • En skole der har styr på tingene – også på vores arbejdsmiljø
  • Vi har et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø
  • Vi tager ansvar og gør tingene ordentligt
  • Alle på TEC skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Alle på TEC bidrager til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme arbejdsmiljø og sundhed, virker efter hensigten
  • En styrkelse af det lokale samarbejde og det lokale fokus

Kunstforening

Som medlem af TECs Kunstforening får du mulighed for at blive en del af et fællesskab med stor interesse for kunst. Du kan vinde kunst på den årlige generalforsamling, møde udøvende kunstnere og deltage i fællesudflugter til museer og gallerier.

TIL TOPPEN