Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Låsesmed

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  


Grundforløb 2

I undervisningen på grundforløb 2 arbejder du med finmekaniske og låsesmede opgaver og projekter, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i at arbejde med en fræser og en drejebænk, plus grundlæggende CNC og el forståelse.  

Du stifter bekendtskab med anvendelse af forskellige typer værktøjer, betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (for eksempel omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse CAD, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol. 

Du kommer til at arbejde med bæredygtighed i forhold til mindskning af materialespild og sortering af spildmaterialer med henblik på genanvendelse.  

 Endvidere gennemføres følgende grundfag:   

 • Dansk niveau E  
 • Engelsk niveau E  
 • Matematik på niveau E    
 • Fysik på niveau F.   

 Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag:   

 • Førstehjælp  
 • Brandbekæmpelse  
 • §17 

 
Hovedforløb 1-3 

På hovedforløbet kommer du til at arbejde både med det traditionelle håndværk, så som montage af låse i eksempelvis træ samt den mest moderne teknik indenfor eksempelvis sikring, videoovervågning og adgangskontrol.  

Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med dit fag – ligesom du på dine skoleophold arbejder både alene og i grupper. Nogle gange får du en opgave der træner det du har lært, og andre gange skal du arbejde med et større selvstændigt projekt.  


Hovedforløb 4 

På det fjerde hovedforløb skal du sætte alt det du har lært i løbet af din uddannelsestid i spil til svendeprøven. Svendeprøven er både teoretisk og praktisk.  

I undervisningen på Grundforløb 2 tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov.  Du vil øve dig i at arbejde med forskellige typer håndværktøj og på de forskellige maskiner og i forskellige typer materialer. Dit faglige ståsted og faglige ambitioner er med til at afgøre hvilke projekter, du giver dig i kast med. 

På Hovedforløb 1-3 vil du opleve differentiering i undervisningen på forskellige måder:

 • i form af opgaver, både inden for og udenfor pensum, med stigende sværhedsgrad
 • både praktiske og teoretiske projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for høj grad af differentiering. Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning.

Projekter og opgaver er primært helhedsorienterede, når der arbejdes med bæredygtighed i låsesmedefaget. Du vil arbejde tværfagligt, når det giver mening i undervisningen.

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på Grundforløb 2 og Hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.  

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: 

 • Hvad er målene? (feed-up) 
 • Hvor står du i forhold til målene? (feed-back) 
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? (feed-forward) 

På hovedforløb 1 – 4 gennemføres der en evaluering af undervisningen. Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres. 

Målene med evalueringen er: 

 • Øge din trivsel 
 • Dialog mellem du og din faglærer om indhold og form på undervisningen  
 • Sikring af brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring 

Grundforløb 2 

Mål for undervisningen på finmekaniker- og låsesmedeværkstedet er at du kan mestre diverse maskiner, såsom fræsning, drejning og bore med søjle maskine, anvendelse af forskellige måle værktøjer.  

Du kommer også til at arbejde med grundlæggende el forståelse for låsesmede og finmekanisk arbejde. 

Teoriundervisning gennemføres ofte på værkstedet hvor du kommer til at arbejde med eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (for eksempel omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol. 


Låsesmedespecialets Hovedforløb 1 
 

Hovedforløb 1 er det første skoleophold i hovedforløbet og har fokus på grundlæggende el, montage af mekaniske dørlukkere og låseenheder og projektskrivning.  


Låsesmedespecialets Hovedforløb 2
 

Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på Elektronisk Adgangskontrol (ADK), elektrisk montage af dørautomatik, porttelefonanlæg og relæer samt montage i døre i forskellige typer materialer eksempelvis aluminium, plastik og stål.  


Låsesmedespecialets Hovedforløb 3 
 

Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på automatisk indbrudsalarm (AIA), sikkerhedsprojektering i to store projekter og en mini-svendeprøve.  


Låsesmedespecialets Hovedforløb 4
 

Hovedforløb 4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og centrerer sig omkring svendeprøven. 

Svendeprøven består af en teoretisk prøve, en systemprøve og 11 praktiske opgaver, der alle skal gennemføres. Der skal arbejdes med dokumentation, logbog, tilbudsgivning samt diagramtegning som en del af de 11 praktiske opgaver.  

Svendeprøven afsluttes med en dialog med eksaminator og skuemestrene – eleven har mulighed for at komme med et indledende oplæg.  

Den afsluttende bedømmelse foretages, når det enkelte skoleopholds opgaver og projekter er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på læringsplatformen.  

På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.  

På hovedforløbene bliver du bedømt i de fag, der ligger på det enkelte hovedforløb. Eleverne bliver informeret om fag, opgaver og projekter ved opstart på hovedforløbet.  

Til svendeprøven bedømmes du på dine opgaveløsninger, som bedømmes af 2 skuemestre samt de lærer(e), du har haft på svendeprøven.  

Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse prøver og bedømmelse.

TIL TOPPEN