Programmering og webdesign

På denne studieretning vil du i en kombination af teori og praksis opnå en unik forståelse af IT-kommunikation og webdesign, sideløbende med at du lærer om den bagvedliggende programmering, der ligger til grund for websider, programmer og spil.

Du vil opnå praktisk kendskab til forskellige programmeringssprog og kommer i høj grad til at arbejde med projekter på tværs af de to fag. På studieretningen vil du arbejde både analytisk og udførende med en bred vifte af interaktive løsninger, videoer, computerspil, hjemmesider og programmer.

Studieretningsfag: Kommunikation/it A og programmering B

Den virtuelle studieform

Eleverne vil være del af en klasse, få klassekammerater og vil have rig mulighed for at deltage i skolens sociale liv og særlige arrangementer. Klassen vil også komme på studietur – ligesom andre klasser.

De tre gymnasieår vil bestå af 80% virtuel undervisning og 20% fysisk undervisning. Den fysiske undervisning vil primært blive brugt på eksperimentelle fag, værkstedsfag og laboratoriefag.

Lærerkræfter

Klassen får to kontaktlærere og to særligt tilknyttede vejledere (studie- og læsevejledere). Vi har samlet set en stor lærergruppe, og klassen vil udelukkende blive undervist af lærere, der selv ser fordele og muligheder i projektet.

Vi har lært, at en stor del af vores elever nyder godt af den traditionelle, fysiske undervisning, men samtidig er det blevet tydeligt for os, at en væsentlig del af vores elever både præsterer bedre i det virtuelle, og at de også trives godt med den nye undervisning.

Vores særlige forudsætninger

H.C. Ørsted Gymnasiet er tre afdelinger placeret i hhv. Ballerup, Lyngby og på Frederiksberg. Det betyder, at den fysiske undervisning kan placeres på den afdeling, der har de bedste faciliteter og muligheder for et givet fag. 

 

Hvor kan jeg gå i den virtuelle klasse?

I Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

Obligatoriske fag

Dansk (A), Samfundsfag ( C ), Biologi ( C ), Kemi (B), Fysik (B), Idéhistorie (B), Engelsk (B), Teknologi (B).

Valgfag

Studieretningsfag: Kommunikation & it (A-niveau) og Programmering (B-niveau).

Derudover tildeles eleverne en valgfagspakke med fagene: Matematik (A-niveau) og Digitalt Design (A-niveau).

Videreuddannelse

Uddannelsen giver en studentereksamen, der giver adgang til videreuddannelser på linje med alle andre studentereksaminer i Danmark.

Videregående uddannelser

I Adgangskortet kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag på din gymnasiale uddannelse giver adgang til. Prøv dig frem ved at klikke dig ind på dine interesser.

Gå til Adgangskortet
TIL TOPPEN