Få den hjælp, du har brug for

Du kan få forskellige former for støtte, hvis du har faglige udfordringer pga. af en dokumenteret diagnose, handikap, ordblindhed eller andet. Det kan fx være en læsevejleder, ekstra tid til eksamener og prøver eller it-hjælpemidler.

Hvad er SPS?

SPS står for Specialpædagogisk støtte. SPS-støtte er til elever på erhvervsuddannelserne, som fx har en diagnose, et handikap eller er ordblinde.

Find din SPS-vejleder

Sådan får du SPS-støtte

For at få specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) skal du ved psykiske og fysiske udfordringer have en dokumenteret diagnose fra din læge/psykiater.

Er du ordblind, skal vi bruge dine testpapirer. Har du fået foretaget den nye tværgående ordblindetest, kan vi få adgang til dine testpapirer på ordblindtest.nu. Er du blevet testet med en anden test, skal du sende dine testpapirer til os. Hvis du ikke er blevet testet før, kan vi lave en test.

 

Hvad koster specialpædagogisk støtte?

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en offentlig ydelse. Det er TEC, der ansøger om en bevilling hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vi finder sammen den støtte, du har brug for

Tag en snak med en af vores SPS-vejledere, så I sammen kan finde ud af dine behov og skræddersy din SPS-støtte, så du får den bedst mulige støtte under din uddannelse.

Kontakt en SPS-vejleder

Støttemuligheder

Der er en række forskellige muligheder for støtte, når du tager en uddannelse hos TEC. Herunder finder du finder en oversigt over støttemulighederne.

Har du psykiske udfordringer, har du mulighed for at få faglig studiestøtte i et eller flere af dine fag. Er du ordblind, vil studiestøtten være tilpasset dette behov. Studiestøtten bliver afholdt individuelt eller på mindre hold, og indholdet aftales løbende med den pågældende faglærer eller læsevejleder.

Som ordblind kan du få en personlig licens til ordblindeprogrammer, som kan hjælpe dig med både læsning, stavning og skrivning. Sammen med programmerne får du også en håndscanner og en scannerpen. Du får hjælp til at installere og opsætte programmerne efter dine behov samt instruktion i at bruge programmerne.

Hvis du er ordblind, kan du blive medlem af det elektroniske bibliotek Nota. På Nota er alle materialer e-bøger eller lydbøger. Nota producerer studiematerialer til alle, der får støtte gennem SPS som ordblind.

nota.dk

Hvis du er blind eller svagsynet, kan du få tildelt elektroniske hjælpemidler, som kan kompensere for dit synshandicap. Du kan ligeledes få adgang til studie- og eksamensmaterialer, som er produceret i et format, der kan anvendes sammen med hjælpemidlerne.

Du kan desuden modtage sekretærhjælp og studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet synshandicappet.

Hvis du er døv, kan du få tegnsprogs- og skrivetolkning. Det er ligeledes muligt at få adgang til høretekniske hjælpemidler. Du kan desuden modtage studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet hørenedsættelse.

Har du fysiske vanskeligheder, kan du få tildelt fysiske funktionshjælpemidler – eksempelvis adgang til særlige stole og borde på skolen.

Får du SPS-støtte, og er du ordblind, har du mulighed for at få forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid til visse mundtlige eksamener.

TIL TOPPEN