TEC er involveret i mange internationale aktiviteter, der skal være med til fortsat at udvikle uddannelser, der lever op til et behov fra et globaliseret arbejdsmarked og styrker vores elever og ansatte. Vi indgår derfor i adskillige projekter og aktiviteter året rundt. 

Erasmus+ og Nord Plus skoleprojekter

Technologische und soziale Herausforderungen im 21. Jahrhundert

Elever og undervisere på henholdsvis HCØ Ballerup og gymnasiet Berufliche Oberschule Scheyern i Tyskland, udvikler i fællesskab tværfaglige undervisningsprojekter inden for sundhedsteknologi og
greentech. Elever og undervisere udveksles årligt mellem de to gymnasier. Der fokuseres på inddragelse af relevante videregående uddannelser. Derudover evalueres der undervisningsmæssigt både fagligt og pædagogisk på forskellige praksis på tværs af landene. 

Skole: Berufliche Oberschule Scheyern

Kontakt på TEC: Mads Glendorf mgl@tec.dk og Vibeke Nørgaard vhn@tec.dk

Green Technology and Global Cityzenship

Elever og undervisere på henholdsvis HCØ Frederiksberg og det tekniske gymnasium Jean Moulin
Lycée Béziers i Frankrig, udvikler i fælleskab tværfaglige undervisningsprojekter inden for
bæredygtighed. Elever og undervisere udveksles årligt mellem de to gymnasier, hvor der fokuseres
på virksomhedsbesøg. Derudover evalueres der undervisningsmæssigt både fagligt og pædagogisk
på forskellige praksis på tværs af landene.

Skole: LYCEE JEAN MOULIN

Kontakt på TEC: Mads Glendorf mgl@tec.dk og Vibeke Nørgaard vhn@tec.dk

Vocational Passion for Business

Projekts formål er at skabe mindre innovationsprojekter og samtidig udveksles elever mellem de tre partnerlande. GF1 på TEC i Hvidovre deltager i elevudvekslingerne med North Karelia Municipal Education and Training Consortium Riveria, Joensuu, Finland og Siauliai Vocational Education and Training Centre, Siauliai, Litauen.

Skoler: 
International Riveria, Finland
ŠPRC, Litauen

Kontakt på TEC: Lars Toftlund lta@tec.dk og Vibeke Nørgaard vhn@tec.dk

Erasmus+ og Nordplus Udviklingsprojekter

Green Data Center

I projektet udvikles et undervisningsmodul som kombinerer programmering og vedligeholdelse af
kompetencer i forbindelse med grøn energi målrettet større IT centre. Elever fra alle partnerskolerne er direkte involveret i undervisningsaktiviteterne. På TEC er it-supporter GF Lyngby involveret sammen med TEC Global. 

Partnerorganisationer: Etelä-Kymenlaakso Vocational College, (Finland); ROC Noorderpoort.
Groningen (Holland), og Budapest UMSZKI (Ungarn).

Kontaktperson på TEC: Henrik Andersen han@tec.dk

Young Leadership qualities for all VET students through soft skills training

Projektet omhandler soft skills hos elever der er i begyndelsen af deres uddannelse. Gennem udvikling af spillet ”serious game” har eleverne efterfølgende mulighed for at afprøve deres ”social
skills” – bl.a. med fokus på at skulle begå sig på arbejdsmarkedet. Der fokuseres på at styrke samarbejde og inspiration imellem undervisere på tværs af partnerskolerne. På TEC er GF2 Service i
Gladsaxe involveret sammen med TEC Global.

Partnerorganisationer: Friesland College Stichting, Leuwarden (Holland), Stichting Business
Development Friesland, Leeuwarden (Holland), Fudatia Centrul Educational Spektrum, Miercurea
Ciuc, Rumænien og CEBANC, (Spanien).

Link til projekthjemmeside

Kontakter på TEC: Karina Ostenfeldt Hasselby koh@tec.dk

Strategies for Teaching in Digital Era

Projektet arbejder med FN´s verdensmål i transportsektoren på elev, undervisnings og strategisk plan, både på europæiske erhvervsskoler og ud i branchen. Projektet indeholder en kortlægning af
praksis på området, online kurser med henblik på at skabe opmærksomhed omkring verdensmålene rettet mod elever, samt en innovations camp. Derudover er der en workshop for ledere omkring bæredygtighed med involvering af virksomheder. På TEC er Lager og Logistik i Hvidovre involveret i projektet.

Partnerorganisationer: YSAO (Finland), Zadkine (Holland), Xabec (Spanien) og EUC Syd (DK)

Link til projekthjemmeside – under udarbejdelse

Kontakter på TEC: Karen Nørgaard Kn@tec.dk

Click on Climate

Projektet arbejder med FN´s verdensmål i transportsektoren på elev, undervisnings og strategisk plan, både på europæiske erhvervsskoler og ud i branchen. Projektet indeholder en kortlægning af praksis på området, online kurser med henblik på at skabe opmærksomhed omkring verdensmålene rettet mod elever, samt en innovations camp. Derudover er der en workshop for ledere omkring bæredygtighed med involvering af virksomheder. På TEC er Lager og Logistik i Hvidovre involveret i projektet.

Clickonclimate

Partnerorganisationer: YSAO (Finland), Zadkine (Holland), Xabec (Spanien) og EUC Syd (DK).

Kontaktperson på TEC: Karen Nørgaard Kn@tec.dk

VLEE

Projektet undersøger den visuelle understøttede undervisning inden for tekniske fag på erhvervsuddannelser og ingeniøruddannelser. De visuelle kompetencer ”Visuel literacy” beskrives i en kompetenceramme, derudover udvikles et TOOLIT med virtuelle online værktøjer samt kurser i brugen af dem. Projektet er grundet COVID-19 travlhed, forankret i TEC Global med ad hoc involvering af Sekretariatet for Digitalisering, EUX Frederiksberg, samt de digitale ambassadører.

Elever og undervisere involveres i forhold til at give feedback på projektleverancerne. Partnere er en blanding af erhvervsskoler, universiteter og firmaer.

Partnerorganisationer: Universidad Politecnica de Madrid (Spanien), Zachodniopomorski
Uniwersytet (Polen), Momentum Marketing (Irland), Canice Consulting (United Kingdom).

Link til projekthjemmeside 

Kontakt på TEC: Vibeke Nørgaard vhn@tec.dk

INNOVET

Projektet retter sig mod at skabe en høj kvalitet i Erasmus+ staff ophold specifikt inden for Internationalisering og Industri 4.0. Udveksling af best practice og innovative læringselementer er
omdrejningspunkter. TECs medarbejdere inviteres løbende til at deltage i projektet, hvor det giver mening og interesse i forhold til de konkrete aktiviteter.

Partnerorganisationer: Ylä-Savo Municipal Federation of Education (Finland), SOCIETE
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (Frankrig) UNISER SOC. COOP. ONLUS (Italien)
INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Spanien), STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM ZUID-HOLLAND ZUID (Holland) den europæiske erhvervsskole netværksorganisation EfVET og Heilig-Hartinstituut Technisch Onderwijs
(Belgien)

Kontakt på TEC: Vibeke H. Nørgaard

Nordplus – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

Projektet har to hovedformål som sætter fokus på voksnes kompetencer og vejledning i arbejdslivet.

Projektet vil præsentere et bredt udsnit af eksempler på karriereveje, der viser mangfoldigheden og variationen i disse, men også kompleksiteten.

Som andet hovedformål vil man undersøge, hvilken viden
karrierevejledere skal have, og hvilke redskaber og metoder, der er bedst egnede til at støtte individers transition i arbejdslivet.

Derudover afholdes en konference for nordiske (august 2021) karrierevejledere om
karriereforståelse, metoder og redskaber i karrierevejledningen for voksne og transition i arbejdslivet.

På TEC er det tidligere VEU involveret sammen med TEC vejledere. 

Partnerorganisationer: Regionförvaltningsverket (Finland), Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Island)

Link til projekthjemmeside

Kontakt på TEC: Mette Werner Rasmussen mwr@tec.dk

DIGI 3V

Projektet har 4 underarbejdsgrupper hvor alle lærer at anvende og udvikle undervisningsmateriale inden for matematik, elektronik, sprog og kommunikation og best practise i 3V, via programmerne
Altspace og GLUE -VR-miljøet. Der udarbejdes pædagogiske tutorials og videoer. Elever og undervisere deltager i pilotforsøg. På TEC er EUX-afdelingen på Frederiksberg involveret.

Partnerorganisationer: Keuda (Finland), Centro de Formación Somorrostro (Spanien), ROC Noorderpoort (Holland) og organisationen FONDAZIONE LUIGI CLERICI (Italien)

Link til projekthjemmeside – under udarbejdelse

Kontakt på TEC: Vibeke Nørgaard vhn@tec.dk

Kontakt

Vibeke Holtum Nørgaard

Head of International Relations
TIL TOPPEN