TEC er en flerkulturel erhvervsskole tæt forbundet med et arbejdsmarked med en stigende globalising. Den stigende internationalisering øger kompetencebehov for innovation, globale kompetencer og en høj faglig specialisering. TEC har et solidt netværk og mange udenlandske partnere, som muliggør vores internationale aktiviteter.

Internationale partnere

TEC har et solidt netværk og mange udenlandske partnere, som muliggør vores internationale aktiviteter. 

Samarbejdspartnere

Internationale projekter

TEC er involveret i en række internationale projekter, der skal være med til at klæde vores elever på til fremtidens arbejdsmarked samt fortsat at udvikle uddannelser, der lever op til behov fra et globaliseret arbejdsmarked.

Læs mere

Europæisk dimension i vores uddannelser

Som dansk erhvervsskole har vi som opgave at styrke den europæiske dimension i vores uddannelser for at skabe gennemsigtighed og gensidig anerkendelse af vores uddannelser.

Vi skal samtidig medvirke til, at vores elever er rustet til et komplekst arbejdsmarked, og at de modtager den bedst mulige undervisning hos os.

Samarbejde med Indien og Kina

TEC er en del af Danish Consortium for Academic Craftmanship. Konsortiet består af fem skoler og universiteter, der sammen har en vision om at udbrede danske undervisningsmetoder og tilgang til faglighed til andre dele af verdenen.

Se mere

Elever og ansatte med globale kompetencer

TEC understøtter elever og ansatte i udviklingen af globale kompetencer og udsyn. Med henblik på at være fagligt, pædagogisk og organisatorisk opdaterede, vil TEC som skole opsøge viden og erfaringer uden for landets grænser.

Dette sker gennem deltagelse i tværnationale netværk, projekter, ekspertfora, og ved at elever og ansatte indgår i forskellige typer af mobiliteter, herunder tilbud om praktikperioder i udlandet.

Internationaliseringsmål og –effekter

Kontakt

Vibeke Holtum Nørgaard

Head of International Relations
TIL TOPPEN