Introduktion

Du kommer igennem et introduktionsforløb, hvor du møder dem du skal arbejde sammen med i hverdagen og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi sørger for, at du kommer til at kende og forstå vores organisation, kultur, historie, Grundforståelse og strategi, og at du introduceres til de procedurer og systemer, som er relevante for dig. Alle nye medarbejdere får tilbud om at deltage i en fælles introduktion til TEC.

Vi bestræber os på at målrette introduktionen, så den matcher din erfaring. Vi er f.eks. opmærksomme på at nye medarbejdere uden undervisningserfaring har andre behov end medarbejdere med erfaring.

Faglig og personlig udvikling

Du får mulighed for at tilegne dig nødvendige færdigheder for at trives, udvikle dig og hurtigt føle dig tryg og kompetent i jobbet. Det kan f.eks. være gennem deltagelse i introduktionsdage, ved at gå føl eller sparre med erfarne kollegaer om det faglige og det pædagogiske arbejde.

TIL TOPPEN