Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Ortopædist

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Du vil stifte bekendtskab med en række værktøjer og maskiner, som ortopædisten bruger i hverdagen, ligesom du vil lære om miljø og sikkerhed i forbindelse med håndtering af de mange materialer, ortopædisten arbejder med på værkstedet. 


Følgende fag indgår i
grundforløb ortopædist. 

 • Arbejdsmiljø 
 • Termoplastisk materiale 
 • Finmekanisk værksted 
 • Ortopædisk værksted 
 • Materialeforståelse 
 • Anatomi og biomekanik 

Endvidere gennemføres følgende grundfag:   

 • Engelsk niveau F  
 • Matematik på niveau F   

Grundforløbet omfatter også følgende fire certifikatfag:   

 • Førstehjælp  
 • Brandbekæmpelse  
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf.     Arbejdstilsynets regler. 


Undervisningen på H1, H2, H3, og H4 er planlagt omkring de følgende moduler, der hver især indeholder forskellige læringselementer.  

Hovedforløb 1

 • Ortopædistens faglige fundament – værktøjshåndtering og materialeforståelse  
 • Teknologi som grundfag 
 • Fremstilling af ortopædiske produkter - ud fra viden om ortoser, proteser og menneskekroppens anatomi. 

Hovedforløb 2

 • Udvikling af ortopædiske produkter – innovation som redskab 
 • Ortoser og proteser i samspil med kroppens anatomi 

Hovedforløb 3

 • Engelsk som grundfag 
 • Avancerede proteser – ny teknologi, nye muligheder 
 • Ortoser og proteser – produktudvikling, innovation og reparation 
 • Ortopædistens arbejdsplads – virksomheden som organisation 

Hovedforløb 4

 • Svendeprøven 
 • Den dygtige ortopædist – håndværket og viden om brugergruppen 
 • Den gode arbejdsplads – rettigheder, pligter og muligheder 

I undervisningen på grundforløb og hovedforløb tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Samtlige ortopædiske værkstedsprojekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for høj grad af differentiering. Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning. På H1 – H4 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer. 

Alle modulerne er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder. Både den obligatoriske opgave og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus som eksempelvis anatomi, biomekanik, innovation, formforståelse, tegning, arbejdsmiljø og metoder fra det ortopædiske værksted. 

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på grundforløb og hovedforløb 1-4 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.  

Din faglærer arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.  

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: 

 • Hvad er målene? 
 • Hvor står du i forhold til målene? 
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? 

På H1 – H4 gennemføres en evaluering af undervisningen (LTU).  

Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres. 

Målene med evalueringen (LTU) er: 

 • Øge din trivsel 
 • Dialog mellem dig og din faglærer om indhold og form på undervisningen  
 • Sikring af brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring 

Kernemål: 

Grundforløbet

Mål for undervisningen i ortopædistuddannelsens grundforløb er med fokus på de forskellige discipliner såsom: anvendelse af værkstedmaskiner og håndværktøj til enkle opgaver inden for området, udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af ortoser og proteser, udførelse af opgaver i forbindelse med anatomien i relation til kroppens bevægelsesapparat inden for området, udarbejdelse af enkelte typer af proteser og ortoser, udarbejdelse af en struktureret skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces. 


Hovedforløbet
 

H1. Ortopædistens faglige fundament. 

På H1 (første hovedforløb) vil du komme til at arbejde med en bred indgang til ortopædistens arbejdsområde. Det betyder, du skal lære at håndtere en række grundlæggende discipliner, som ligger i ortopædistfaget; færdigheder og problemstillinger som udgør det håndværksmæssige fundament for alle ortopædister. 

En del af fagene vil overlappe andre fag, så du kommer til at arbejde tværfagligt, projektorienteret i de forskellige opgaver.  

H2. Ortopædisten og teknologien. 

På H2 (andet hovedforløb) kommer du til at arbejde mere målrettet med teknologi, innovation, samarbejde og selvstændighed. Du vil videreudvikle dine håndværksmæssige kompetencer, mens du samtidig øver dig i kunsten i at tænke nyt i en faglig relevant kontekst. 

Der vil være ortopædiske projekter, der spænder over flere fag, ligesom du får mulighed for selv at sætte dit præg på forløbet, så det giver mest mulig mening i forhold til din læreplads. 

H3. Ortopædisten i specialet. 

På H3 (tredje hovedforløb) er du ved at være så langt i uddannelsen, at du vil have stiftet bekendtskab med langt de fleste enkelt-discipliner i faget. Derfor er du selv med til at planlægge en del af indholdet på H3, så du kan fokusere på nogle af de områder, du har brug for særlig træning i. 

Samtidig vil du lære mere om alt det, der sker rundt om faget i forhold til f.eks. brugerne af produktet og hvordan den virksomhed, du er i, er bygget op og organiseret. Du vil også blive lidt klogere på verden omkring os, set fra ortopædistens interessefelt, ligesom engelsk vil være et grundfag på forløbet. 

H3 er, ligesom H2, i høj grad båret af innovation. Det kommer til at præge din tilgang til løsning af de forskellige opgaver, og du vil få kendskab til flere værktøjer og metoder i forhold til din måde at planlægge arbejdet på.  

H4. Den selvstændige håndværker. 

H4 (fjerde skoleperiode) er den sidste skoleperiode i dit uddannelsesforløb, og det største læringselement i denne periode er dit svendestykke. Svendestykket skal udføres på skolen efter nogle regler og retningslinjer, som du får udleveret, når svendeprøven starter.  

Inden svendeprøven går i gang er der nogle uger til dels repetition af håndværket og dels endnu mere viden og øvelser, der er væsentlige for dig som ortopædist.                                                                                           Svendeprøven omfatter konstruktion af et ortopædisk produkt - som indeholder discipliner i gipsarbejde, sadelmagerarbejde, laminering, fiber – og plastmaterialer og metalskinner - og en projektrapport.                      Prøven tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. 


Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.
 

På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven, som bedømmes med bestået/ej bestået.  

På hovedforløbene bliver du bedømt i fagene på H1 – H4.  Du afslutter dit hovedforløb med en mundlig eksamen om forløbets projekter og opgaver, som er bedømmelsesgrundlaget for den afsluttende karakter. 

Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve, som omfatter konstruktion og fremstilling af et ortopædisk produkt samt en projektrapport. 

Svendeprøven indeholder discipliner i gipsarbejde, sadelmagerarbejde, laminering, fiber, komposit, plastmaterialer og metalskinner.    

Der gives en samlet karakter for den praktiske opgave og projektrapport. 

Opgaverne stilles af skolen, den tildeles ved lodtrækning og løses inden for en varighed af 88 klokketimer (ca. 3,5 uger). Projektrapporten udarbejdes inden for 15 timer.  

Prøven tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter inklusive votering. 

For at der kan udstedes skolebevis, skal du have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag, og du skal have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag. 

Ved en bestået afslutning af uddannelsen, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til dig. 

TIL TOPPEN