Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for lageruddannelsen

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

I et globaliseret digitalt samfund, hvor bestilling af varer fra hele verden typisk foregår med et klik med en mus, er det vigtigt, at der findes kompetente medarbejdere, der kan holde styr på varer og logistik. 

På lager- og logistikuddannelsen lærer du at håndtere varer fra det enkelte produkt til hele paller. Du lærer hele ordreflowet og papirgangen fra kunden bestiller varen, til kunden modtager sine varer. For at holde omkostningerne i bund, er det ligeledes vigtigt, at du også lærer om de økonomiske aspekter omkring et lager og omkring det at sende og modtage varer.  

Når du arbejder på et lager, kommer du til at håndtere mange tons varer. Derfor er det vigtigt, at du tænker over, hvordan du belaster din krop. Derfor vil fag som førstehjælp, ergonomi og sundhed også være fag, du kommer i berøring med. 

Hvis du går med ambitioner om at være i en lederfunktion på et lager, har du mulighed for at bygge på lager- og logistikuddannelsen med en disponentuddannelse. Den tager ca. et år ekstra, hvor du bliver klædt på til at kunne tage et større ledelsesmæssigt ansvar. 

Gennem uddannelsen vil du fagligt opleve en progression, der spænder fra begynder niveau til avanceret niveau. Vi sikrer dermed, at du og alle andre elever har mulighed for at følge med samt opnår den ønskede progressive udvikling. Undervisningen skifter mellem teori og praksis, så din læring får mulighed for at rodfæste sig. Undervisningen tager dermed udgangspunkt i Kolbs læringscirkel, hvor også refleksion er en essentiel del af læringsprocessen. 

Du kan læse nærmere om de enkelte undervisningsforløb på vores læringsplatform itslearning, se forløbene nederst på hjemmesiden under den detaljerede LUP. 

Samarbejde: 

Som en del af den faglige dannelse er det vigtigt, at du kan arbejde sammen med andre elever. I takt med undervisningens niveauprogression vil fokus i højere grad være på, at du bliver mere og mere løsningsorienteret. Du vil derfor starte med at kunne genkende, gengive og medvirke til, at du kan planlægge, begrunde og koordinere. Du vil derfor også opleve en progression i.f.t. samarbejde. 

På grundforløbet differentieres der ud fra rød, gul, grøn konceptet, hvor fokus ligger på opgaveløsningen. 


På hovedforløbet differentierer vi med fokus på din faglige dannelse. Differentieringen vil derfor være mere formativ og mere tage form af samtaler. 
 


På lageruddannelsen på TEC er vi i gang med en større digitaliseringsproces. Det betyder, at vi kan tilbyde uddannelsens fag med fokus på flere forskellige læringsstile, således at læringen foregår i et multimodalt miljø. Eksempelvis lærer nogle elever bedst ved at lytte. Derfor bestræber vi os på, at alle tekster er indtalt som et supplement til den skrevne tekst.
 

Til trods for, at fagene på uddannelsen er opdelt, er uddannelsen alligevel stilladseret således, at du oplever en progression, hvor de enkelte fag bygger oven på hinanden.  

Hvor uddannelsens første del tager udgangspunkt i selve lagerarbejdet, tager uddannelsens anden del udgangspunkt i den administrative del af det at arbejde på et lager. 

Undervisningen foregår i realistiske miljøer, der i videst mulige omfang forsøger at visualisere et reelt lagermiljø. Du bør derfor kunne se en kobling mellem skole og læreplads. 

På hoved- og grundforløbet vil differentieringen være rettet mod din faglige dannelse og tage form af samtale. Denne samtale vil også indeholde feedbackens tre elementer (Feedup – feedback og feed forward), således at du er klædt på til det videre forløb af uddannelsen. Frem for en decideret bedømmelse vil feedbacken mere tage form af ligeværdig dialog. 

Målet for undervisningen er, at du opnår en generel forståelse for - samt kompetence til - at kunne operere i alle dele af et lager. Mål for de enkelte fag er beskrevet på fagsiderne i itslearning – se mere nederst på siden under den detaljerede LUP. 

På grundforløbet afsluttes du med en grundforløbsprøve. Derudover vil der undervejs i forløbet være fag, der bedømmes efter bestået/ikke bestået. 

På hovedforløbet afsluttes du med en svendeprøve. Der vil også her være fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået. 

Undervejs i uddannelsesforløbet vil du afslutte fag med standpunktskarakterer. 

Udgangspunktet for karakteren vil være din evne til at kunne løse opgaver korrekt på det rigtige taksonomiske niveau (Grundlæggende/Rutineret/Avanceret)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Lager Hovedforløb 1

Hovedforløb - Lager Navision intro Masterfag

Hovedforløb - Lager Praktisk lager, Manuel lagerstyring Masterfag

Hovedforløb - Lager Ergonomi og sundhed Masterfag

Hovedforløb - Lager Enhedslaster Masterfag

Hovedforløb - Kundebetjening Masterfag

Hovedforløb - Lager Lagerindretning og lagerarbejde Masterfag

Hovedforløb - Lager Kørekort Kat. B Masterfag

 

Lager Hovedforløb 2

Hovedforløb - Lager Navision grundlæggende funktioner Masterfag

Hovedforløb - Lager Praktisk lager 1 Masterfag

Hovedforløb - Kundeservice og Konflikthåndtering Masterfag

Hovedforløb - Fremmedsprog Engelsk niveau F Masterfag

Hovedforløb - Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb - Lager Opbevaring og forsendelse af farligt gods Masterfag

Hovedforløb - Lager Ergonomi og sundhed Masterfag

 

Lager Hovedforløb 3

Hovedforløb - Lager Navision udvidede funktioner Masterfag

Hovedforløb - Lager Kvalitetsstyring Masterfag

Hovedforløb - Lager Logistik & Samarbejde Masterfag

Hovedforløb - Lagerøkonomi Masterfag

 

Innovationscamp

Hovedforløb - Transport Innovationscamp Masterfag

 

Logistikspeciale

Hovedforløb - Lager Logistik, organisation og økonomistyring Masterfag

TEC udbyder valgfrie specialefag på tværs af transportuddannelserne og tilbyder dermed et skræddersyet forløb for den enkelte elev. Valgfagene vælges i dialog med skole og virksomhed. Der kan vælges blandt fagmuligheder fra de to andre Transportuddannelser Lufthavn og Chauffør, som du finder her: 

Lufthavn

Chauffør

 

Speciale Lager og Transport

Hovedforløb Kørekort Kat. C Masterfag

Hovedforløb Grundlæggende EU-Kvalifikation Masterfag

Hovedforløb Innovation og Forandringsprocesser: faget repræsenteres under Innovationscampen: Hovedforløb - Transport Innovationscamp Masterfag

 

Svendeprøve for Lager & Logistik samt Transport

Hovedforløb - Svendeprøve - Lager & Logistik og Transport Masterfag

 

Meritfag

Hovedforløb - Lager Informationsteknologi Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

 

 

TIL TOPPEN