Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Karrosseritekniker

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

 

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne i TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP ‘er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden). 
 
På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx: 

 • Videoproduktion om emnerne  
 • Gruppearbejde / én-mands-arbejde 
 • PowerPoints 
 • Tavlegennemgange med supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.  

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes mellem teori og værksted, f.eks. kan der være supplerende oplysninger i klassen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet.  

På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet.

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, og hvordan du lærer bedst. Det betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige former for afleveringer. 

På hovedforløbene differentieres ved, at der tages udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet. Det sker bl.a. i form af individuel vejledning. De er tilrettelagt efter, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for lærerens hjælp. Undervisningen vil på den måde være individuelt tilrettelagt. Undervisningen vil også blive tilpasset efter, om du har mere behov for hjælp til enten det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet. 
 
Samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en stor del på uddannelsen. Det er vigtigt, at man træner i at kunne samarbejde med andre ude på arbejdspladsen og er derfor en del af fagets mål. Gruppearbejdet kommer, når opgaverne er at udbedre skader på køretøjer. Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Fagområderne på karrosseriuddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der vil blive undervist tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. 

På grundforløbet vil der blive undervist tværfagligt i grundfagene engelsk, matematik og dansk. Der anvendes eksempelvis værkstedslitteratur på engelsk, og ved beregninger i ohms lov anvendes matematik. Danskfaget anvendes i forbindelse med at skrive ansøgninger til lærepladser og til portfolio.  

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder med indretning som på et helt normalt Karrosseriværksted. Opgaverne på hovedforløbet strækker sig fra konstruktionsopgaver på de første hovedforløb til arbejde på biler. Skader – udskiftning af større dele samt opretning i rette bænk. Opgaverne er udformet på en sådan måde, at de ligner en normal hverdag på værkstedet.

både grund- og hovedforløb vil lærerne give dig løbende feedback og have særligt fokus , hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver. grundforløbet vil der udover ovenstående være løbende samtaler mellem dig og din lærer, som minimum 5 samtaler på de 20 uger. 
 

 1. Feed Up - Hvor du er vej hen jf. målpindene. Dette res i starten af skoleperioden og nogle gange løbende. 
 2. Feed Back - hvor du er lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 
 3. Feed Forward - hvad det næste skridt er mod målpindene. Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt . Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP ‘er (se links nederst på denne side).

På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 

På grundforløbet gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som karrosseritekniker, dansk, engelsk og matematik. I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IB). 

Fagene på Grundforløbet skal bestås for at komme videre på uddannelsen. 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IB). 


På hovedforløbet bedømmes du ud fra
dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. 
Under hvert fag på vores læringsplatform i de enkelte forløb (se links nederst på siden) kan du se, hvad det er, du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig. Du kan se en forklarende beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karakteren 02 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag. Dertil vil der stå, hvilke målpinde samt kompetencer, der vil blive lagt særligt vægt på i bedømmelsen og herunder også hvilke kompetencer, der vil fylde mindre i bedømmelsen.  

Bedømmelser finder du under de enkelte fag i fagene på læringsplatformen Itslearning under den detaljerede LUP for det pågældende forløb. 

 
Alle skoleperioder afsluttes med en samtale: 

 1. En evalueringssamtale, hvor der bliver talt om, hvordan du har klaret dig. Det være sig både på det personlige og det faglige plan. Her anvendes også feedback og feed forward. Feed up bruges også, dog kun i forhold til, hvad næste forløb indeholder, så du kan gå hjem på værkstedet og forsøge at arbejde med lige nøjagtig det indhold. 
 2. En prøve, hvor der gives en afsluttende karakter. Under emnet prøve vil du ligeledes kunne læse om, hvilke bedømmelseskriterier karakteren gives ud fra. 

I forbindelse med revidering af uddannelsen til karrosseriteknikker er der følgende ændringer:

 • Alle, der er begyndt på uddannelse efter den 1 aug. 2023, hører under den nye ordning.
 • Uddannelsesversion 8
 • Uddannelsesordning 8–4
 • Elever, der er begyndt på hovedforløb før den 1. aug. 2023, fortsætter på den gamle ordning.
TIL TOPPEN