Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Finmekaniker

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  


I undervisningen på grundforløbet arbejder du med finmekaniske og låsesmede opgaver og projekter, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i at arbejde med en fræser og en drejebænk, plus grundlæggende CNC og el forståelse. 
 

Du stifter bekendtskab med anvendelse af forskellige typer værktøjer, betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (for eksempel omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse CAD, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol. 

Du kommer til at arbejde med bæredygtighed i forhold til mindskning af materialespild og sortering af spildmaterialer med henblik på genanvendelse.  

Endvidere gennemføres følgende grundfag:   

 • Dansk niveau E  
 • Engelsk niveau E  
 • Matematik på niveau E    
 • Fysik på niveau F.   

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag:   

 • Førstehjælp  
 • Brandbekæmpelse  
 • §17 


Undervisningen på hovedforløbet er centreret omkring finmekanisk bearbejdningsteknik, CNC-fræsning og drejning, måle- og kontrolteknik, fremstilling og konstruktion, elektronik, præcision, materialeforståelse og så videre.   

H1 & H3 

På hovedforløb 1 og 3 arbejder du med obligatoriske opgaver. Du lærer at tegne med Inventor/Fusion CAD/CAM software. Du lærer at dreje, fræse, bore og file i forskellige typer materialer og bygger derved ovenpå den viden, du har fra GF2 eller dit Nye Mesterlæreforløb. Præcisionstilpasning og montage er en vigtig dele af forløbene. På forløbet arbejder du med dokumentationen i form af udarbejdelse af en teknisk rapport. 

H2 

På hovedforløb 2 arbejder du med et selvvalgt projekt. Du udvikler, fremstiller og dokumenterer en finmekanisk opgave. Læreren og de andre elever vil være dine sparringspartnere og sikre, at du opnår de opstillede krav til dit projekt. Du lærer at arbejde ud fra en problemformulering og med fremstilling af en skriftlig rapport. Rapporten udgør projektets tekniske dokumentation.   

På hovedforløb 4 forbereder du dig til at gå til svendeprøve.  

I undervisningen på Grundforløb 2 tager der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Du vil øve dig i at arbejde med forskellige typer håndværktøj og på de forskellige maskiner og i forskellige typer materialer. Dit faglige ståsted og faglige ambitioner er med til at afgøre hvilke projekter, du giver giver dig i kast med.

I undervisningen på hovedforløbene tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Samtlige finmekaniske projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for høj grad af differentiering. Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning. På Hovedforløb 1 – Hovedforløb 3 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer.  

Alle hovedforløbene er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder. Både de obligatoriske opgaver og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus som eksempelvis innovation, tegning, materielforståelse og andre finmekaniske metoder. 

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.  

Alle praktiske opgaver gennemføres på skolens værksteder, hvor du gør brug af de værktøjer og metoder, der er i det finmekaniske fag.  

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.  


Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:
 

 • Hvad er målene? 
 • Hvor står du i forhold til målene? 
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? 


På Hovedforløb 1 – Hovedforløb 3 gennemføres der en evaluering af undervisningen (LTU). Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres. 


Målene med evalueringen (LTU) er:
 

 • Øge din trivsel 
 • Dialog mellem du og din faglærer om indhold og form på undervisningen  
 • Sikring af brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring 

Kernemål 

Grundforløb 

Målet for undervisningen på finmekaniker- og låsesmedeværkstedet er, at du kan mestre diverse maskiner, såsom fræsning, drejning og bore med søjle maskine og anvendelse af forskellige måleværktøjer.  

Du kommer også til at arbejde med grundlæggende el-forståelse for låsesmede og finmekanisk arbejde. 

Teoriundervisning gennemføres ofte på værkstedet, hvor du kommer til at arbejde med eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (for eksempel omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.  


Finmekanikeruddannelsens Hovedforløb 1 – ”Fokus på præcision”  

Hovedforløb 1 er det første skoleophold på hovedforløbet og har fokus på de grundlæggende kompetencer, som er fælles for alle specialerne i finmekanikeruddannelsen. På hovedforløb 1 introduceres du til CNC. 


Finmekanikeruddannelsens Hovedforløb 2 – ”Det selvvalgte projekt”  

Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på dit eget projekt. Du lærer at tegne digitalt og at ”problem solve”, når du oplever tekniske forhindringer. Dine generelle finmekaniske evner sættes i særligt fokus, når du arbejder med præcision og overfladekrav. CAD/CAM og CNC- programmering er en del af dette forløb. Du skal dokumentere dit forløb med en teknisk rapport.  


Finmekanikeruddannelsens Hovedforløb 3 – ”Den krævende opgave”  

Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på at gøre dig i stand til at bestå din svendeprøve. Du arbejder fortsat med de finmekaniske metoder, værktøjer og materialer.  Opgaven er meget udfordrende på alle måder og vil give dig et billede af kravene til Hovedforløb 4.   


Finmekanikeruddannelsens Hovedforløb 4 – ”Svendeprøven” 

H4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og her skal du sætte alt det du har lært i hele dit uddannelsesforløb i spil.   

Svendeprøven består af en teoriopgave, produktionsforberedelse, fremstilling af finmekaniske enkeltdele, sammenbygning af funktionel enhed og kvalitetskontrol.  

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.  


På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået. 
 


Svendeprøven:
 

Svendeprøven består af en teoriprøve og et obligatorisk projekt, du udfører på værkstedet. Svendeprøven har en varighed på 5 uger. I den afsluttende uge bliver dine projekter bedømt at 2 skuemestre og din lærer.  


Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse prøver og bedømmelse. 

TIL TOPPEN