Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Bygningsmaler

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

En bygningsmaler arbejder med alt inden for vedligeholdelse og nybehandling af bygninger både indvendigt og udvendigt. Arbejdet foregår udendørs og indendørs, hos private, firmaer, boligselskaber m.m.  
Derfor indeholder bygningsmaleruddannelsen en bred vifte af elementer – fra idéudvikling/ farvesætning/ behandlingsforslag til færdigmaling af lofter, vægge, vinduer, træværk, og hvad der ellers kan være af elementer, der skal malebehandles. 

Du kan nederst på siden finde links til vores læringsplatform Itslearning, hvor du kan læse nærmere om indholdet. 

På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Undervisningen omfatter fag som Farvelære, Tegning & Æstetik, Materialeforståelse og arbejdsmiljø. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.  


På grundforløbet skal du tillige gennemføre og bestå følgende grundfag: 
 

  • Naturfag E-niveau
  • Dansk E-niveau
  • Rulle/bukkestillads


På hovedforløbet vil der være følgende grundfag:
 

  • Engelsk F-niveau
  • Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy & Isocyanater.


I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet og forsøge at gøre det praksisrelateret. 

Gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en del på uddannelsen. Det er vigtigt, at du træner i at kunne samarbejde med andre ude på arbejdspladsen og er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstanderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen. 

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, og hvordan du lærer bedst. Det betyder, at vi ved hver opgave vil tilpasse sværhedsgraden, så den bedst muligt øger dine kompetencer.


På hovedforløbene differentieres ved, at der tages udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet. Det sker bl.a. i form af individuel vejledning. Undervisningen vil også blive tilpasset efter, om du har mere behov for hjælp til enten det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet.
 

Undervisningen på bygningsmaleruddannelsen er opbygget i moduler, som tager udgangspunkt i en afsluttende case. Derfor indeholder hvert modul flere fag såsom arbejdsmiljø, farvelære, materialelære og teknikker. 

På hovedforløbene inddrages dine joberfaringer aktivt, så dine potentialer udfoldes mest muligt. Det er en prioritet, at undervisningen afspejler de sammenhænge, som findes i branchens virkelighed. Ydermere har vi fokus på innovationen i branchen, så du bedst muligt kan få kendskab til, hvad der rører sig i bygningsmalerfaget. 

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder med indretning i små båse, hvor man kan udføre selvstændige opgaver.  

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver. 

Evalueringen vil ske i form af: 

  1. Feedback – hvor er du i din læringsproces i forhold til fagets målpinde? Dette gøres efter hver opgaveløsning både i teori og med praktiske opgaver. 
  2. Feedforward – hvad er det næste skridt mod fagets målpinde? Hvad kan du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter hver opgaveløsning både i teori og med praktiske opgaver. 

Feedback og evaluering kan være mundtlig eller skriftlig, personlig eller grupperelateret. 

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på. Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i vores læringsplatform itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden. 

På grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag.  
På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 


På grundforløbet
gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som Bygningsmaler, Dansk og Naturfag. I faget rulle- og bukkestillads bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 
Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 


På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. Hvert skoleforløb afsluttes med karakterer i fagene Farvelære, Tegning & æstetik, Teknikker & Materialer, Erhvervs- & Arbejdsmarkedsforhold, Arbejdsmiljø og Engelsk efter 7-trinsskalaen.
 
Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy & Isocyanater bedømmes bestået (BE) eller ikke bestået (IB). 


Skoleperiodens afslutning
 

På hovedforløbene afsluttes med en evalueringssamtale, hvor den elevansvarlige fra virksomheden, så vidt det er muligt, vil blive indkaldt. Her vil der blive talt om, hvordan du har klaret dig. Det være sig både på det personlige og det faglige plan. Her anvendes også feedback og feed forward.  

TIL TOPPEN