Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Automatik og Proces.

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen. Bæredygtighed gennemføres som et integreret element i uddannelsens teoretiske og praktiske automatiktekniske emner.  

På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, power points og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet. 

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted.  

Undervisningen differentieres ved, at der tages udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet. Det sker bl.a. i form af individuel vejledning. De er tilrettelagt efter, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for lærerens hjælp. Undervisningen vil på den måde være niveaudelt. Undervisningen vil også blive tilpasset efter, om du har mere behov for hjælp til enten det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet. 

Alle hovedforløbene er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder.  

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i praksis. Undervisningen på grundforløb 2 og hovedforløb 1-4 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis. 

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement, ansvarlighed og selvstændighed samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver. 

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 

 • Feed Up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.  
 • Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.  
 • Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på. Dette gælder for både grund, - og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i vores læringsplatform itslearning under de specifikke LUP’er nederst på hjemmesiden. 

På grundforløbet gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som: 

 • Dansk 
 • Engelsk 
 • Fysik 
 • Matematik  

I fagene: 

 • arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring 
 • førstehjælp 
 • elementær brandbekæmpelse 
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding  

bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 


P
å hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. Under hvert fag kan du se, hvad det er, du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig. Du kan se en forklarende beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karakteren: 02, 7 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag. Dertil vil der stå, hvilke målpinde samt kompetencer, der vil blive lagt særligt vægt på i bedømmelsen og herunder også hvilke kompetencer, der vil fylde mindre i bedømmelsen. 

Bedømmelser finder du under de enkelte fag i fagene på læringsplatformen itslearning under den specifikke LUP for det pågældende forløb. 


Svendeprøveprojektet har en varighed på 10 arbejdsdage. Selve svendeprøven består af en fejlfindingsprøve og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i svendeprøveprojektet. 
 

TIL TOPPEN