Kursus starter den 16.08.2021
VÆLG DATO
Pladser:
22 ledige
Slutdato:
20/08/2021
AMU-nr:
147401 54801eugds18
Varighed:
5 dage
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
630,00 DDK
For ledige*:
5.499,30 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kristina Gjesing Laursen

38177021 amukursus@tec.dk

Indhold

Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Mål

Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Fag til kurset

EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Skolefagkode
48660
Varighed
2 dage
Timer pr. dag
7,4

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

Skolefagkode
48611
Varighed
2 dage
Timer pr. dag
7,4

Køre- og hviletidsregler

Skolefagkode
44722
Varighed
1 dag
Timer pr. dag
7,4

FAQ godschauffører

Hvad er kurset EU efteruddannelse for godschauffører?

Kurset EU efteruddannelse for godschauffører er en obligatorisk efteruddannelse, der giver deltageren godkendelse til at arbejde som godschauffør. Kurset gennemgår færdselsregler, køre- og hviletidsregler, energirigtig kørsel og manøvrering med køretøj beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring. Læs mere om kurset her.

Hvem kan have glæde af EU efteruddannelse for godschauffører?

Godschauffører som skal have fornyet EU bevis vil have glæde af kurset EU efteruddannelse for godschauffører.

Se kursusdatoer her.

Hvad er kursets formål?

Kursets formål er at opdatere deltagernes EU bevis og deres viden til regler og retningslinjer. Deltagerne lærer bl.a. at manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af korrekte højresving.

Hvilke kurser om godstransport tilbyder TEC ellers?

TEC tilbyder mange andre kurser under overskriften godstransport.

Læs blandt andet mere om international godstransport:

Internaltional godstransport

Godstransport med lastbil

Lovpligtig EU efteruddannelse for renovationschauffører 

Du kan se alle vores transportkurser her

TIL TOPPEN