Kursus starter den 26.01.2022
VÆLG DATO
Pladser:
22 ledige
Slutdato:
26/01/2022
AMU-nr:
147401 54802sikud01
Varighed:
1 dag
Tid:
07:45-15:10
Adresse:
TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
Samlet pris
Pr. person:
126,00 DDK
For ledige*:
811,40 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Kristina G. Laursen

38177041 amukursus@tec.dk

Indhold

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Målgruppe

Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Fag til kurset

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Skolefagkode
45259
Varighed
1 dag
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN