0 ledige pladser

VÆLG ANDEN DATO
Start: 29/10-2018, kl. 07:45
Slut: 16/11-2018, kl. 15:10
Tilmeldingsfrist: 25/10-2018

  • sted
    TEC Hvidovre, Stamholmen 201-215, 2650 Hvidovre
  • Varighed
    15 dage
  • Kviknr.
    147401 94528luft01

Fag til kurset

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Skolefagkode
46946
Varighed
5,0 dage
Timer pr. dag
7,40
Målgruppe
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.
Formål
Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.
Indhold
Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

Introduktion til transportarbejde i lufthavne

Skolefagkode
48198
Varighed
10,0 dage
Timer pr. dag
7,40
Målgruppe
Lufthavn som arbejdsplads, ID godkendelse, Safety og security begreber, det fonetiske alfabet, arbejdsmiljø, håndtering af bagage, specialkøretøjer, transportarbejdere i lufthavn.
Formål
Personer der ønsker beskæftigelse som transportarbejdere i lufthavne.
Indhold
Deltageren er blevet introduceret til lufthavne som arbejdsplads, og deltageren kender hermed til de specielle krav, der stilles til adgang til en lufthavn. Dette omfatter fx ID godkendelse, bæretilladelse, adfærd Air side og Landside, Safety og security-begreber samt væsentlige lokalitetsbestemmelser.Deltageren får kendskab til sprogbrug i lufthavne (engelsk), og deltageren kan anvende særlige fagtermer og begreber samt det fonetiske alfabet.Deltageren får kendskab til specialkøretøjer, lastning og losning af fly, vedligeholdelse af flyplads samt lufthavnes manøvreområder, tankning af fly, håndtering og sortering af bagage, rengøring af fly samt aircraft servicing og afisning. Deltageren kan anvende sit kendskab indenfor bl.a. håndtering og sortering af baggage.Deltageren får kendskab til relevante flytyper samt lufthavnslogistik og samarbejde. Deltageren kan udføre relevante arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav, der er gældende for branchen/ jobområdet.Deltageren kan, på baggrund af deres styrkede indsigt i branchens fagområder, jobfunktioner og udviklingen i kvalifikationskrav, tage stilling til egne job og videreuddannelsesmuligheder inden for branchen.

Find det rette kursus

Vores konsulenter er specialiserede i at finde og sammensætte kurser og efteruddannelse, så de passer til dig og din virksomhed.

Kontakt en konsulent

Skræddersyede kurser

Har din virksomhed behov for at tilpasse kurserne, har vi rigtig gode muligheder for fleksibilitet. Vi skræddersyr jeres kurser, så de fx kan afholdes ude i virksomheden eller blive sammensat i kursuspakker.

Kursusmuligheder

Kontakt os

Harpa Sveinsdottir