Hvis du deltager som medarbejder eller privatperson

Hvis du skal deltage på et AMU kursus som en medarbejder eller en privatperson tilmelder du dig på vores hjemmeside. Når du har fundet det kursus, du vil tilmeldes klikker du på "Tilmeld".

Når du tilmelder dig AMU-kurser, skal du bruge digital signatur eller NemID. Det gælder også, når du skal søge VEU-godtgørelse. Vær opmærksom på, hvis det er virksomheden, som er logget ind og står for selve tilmeldingen, er det også virksomheden, der skal søge godtgørelse.

Er det derimod kursisten/medarbejderen, der har logget ind og tilmelder sig, er det også kursisten/medarbejderen, der søger godtgørelse. Du kan finde guides til, hvordan du tilmelder dig, søger VEU-godtgørelse m.v. på voksenuddannelse.dk, eller du kan kontakte vores Kursusadministration på tlf. 38 17 70 00 for nærmere support.

Hvis du har ret til jobrettet uddannelse for ledige (a-kasse)

Er du ledig og modtager dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode. Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, bedes du kontakte Kursusadministrationen på tlf. 38 17 70 00, så udfylder vi en blanket som skal godkendes af din a-kasse. Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

Som forsikret ledig (dagpengemodtager), har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger.

Du kan deltage i de kurser, der står på den landsdækkende positivliste, du skal blot holde dig inden for samme erhvervsgruppe og tilmeldingen til kurserne kan ske løbende. Kurserne kan vare op til seks uger i alt (dvs. 30 kursusdage).

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse HER, hvor du også kan hente den totale oversigt: 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du er ledig (jobcenter)

Er du ledig, skal du kontakte dit Jobcenter. Hvis Jobcenteret godkender kurset, er det Jobcenteret som sørger for tilmeldingen.

 

Hvem kan få en uddannelse?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ledig og faglært/ufaglært/har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed.

Kurser til ledige

Godt at vide om AMU-kurser

Vi har samlet det, der er værd at vide om kurser. Her kan du fx se, hvem der kan deltage på AMU-vilkår, priser på kurser, godtgørelse mv.

Om AMU-kurser

Få hjælp til tilmelding

Er du i tvivl om tilmelding til kurser, er du altid velkommen til at kontakte kursusadministrationen. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om du deltager på AMU-vilkår eller om du først skal have fat i a-kasse eller jobcenter.

Kontakt os
TIL TOPPEN