Kursus starter den 29.08.2022
VÆLG DATO
Pladser:
7 ledige
Slutdato:
02/09/2022
AMU-nr:
147401248224287435
Varighed:
5 dage
Tid:
08:00-15:24
Adresse:
TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
Samlet pris
Pr. person:
640,00 DDK
For ledige*:
3.783,50 DDK
* Og for deltagere uden AMU-målgruppe

Kontakt Britta W. Ritter

38177057 amukursus@tec.dk

Indhold

Du lærer teorien omkring principper, egenskaber samt anvendelse af målesystemer, der anvendes for måling af niveau og flow. Du kan udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow. Du kan udvælge og anvende korrekt testudstyr, herunder kunne vurdere måleresultaterne, samt dokumentere test/kalibreringsresultater.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage montage og kalibrering af instrumenteringsudstyr på procesanlæg.

Mål

Deltageren kan montere, opsætte, parametrere, samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af niveau og flow i et procesanlæg.Deltageren kan: - redegøre og beskrive de principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af niveau og flow.- udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow.- udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed og kan herunder vurdere måleresultaterne.- dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter.- overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med niveau og flow måleudstyr. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger.- sporbarhed for måleudstyr, herunder SI systemet.- beregninger for måleudstyr, herunder SI systemet.
Fag til kurset

Procesanlæg, instrumentering niveau/flow

Skolefagkode
42874
Varighed
5 dage
Timer pr. dag
7,4
TIL TOPPEN